nghiacaro
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.22%
  • Chỉ số xã hội 185
  • Chỉ số đam mê 5.80
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nghiacaro16 - 1 happytree
nghiacaro0 - 2 thuykieu
nghiacaro0 - 3 lyquoc
nghiacaro0 - 11 wibunotsimpttv2k7
nghiacaro2 - 6 kidboy
nghiacaro2 - 2 bongo
nghiacaro0 - 2 nagato
nghiacaro0 - 2 bexinkk
nghiacaro0 - 2 yoona
nghiacaro1 - 2 cry99
nghiacaro0 - 3 yephdith
nghiacaro5 - 11 phongca
nghiacaro1 - 1 tranthuahoai
nghiacaro3 - 2 titus
nghiacaro0 - 2 tieuling
nghiacaro1 - 1 mynno
nghiacaro1 - 0 vuamui
nghiacaro0 - 1 denhayden
nghiacaro0 - 1 hector
nghiacaro1 - 2 buomchua
nghiacaro1 - 0 krixi
nghiacaro1 - 4 tuoiconrong
nghiacaro0 - 4 lazytomcat
nghiacaro2 - 1 heolovemusic
nghiacaro0 - 1 ampen
nghiacaro1 - 4 hoangphuc2040
nghiacaro0 - 5 paduc
nghiacaro9 - 0 trathithuhuog
nghiacaro5 - 0 tradagtrog
nghiacaro0 - 3 buoidayne
nghiacaro1 - 5 thuydung25
nghiacaro1 - 6 serahwang
nghiacaro0 - 5 heodat91
nghiacaro0 - 3 sujichan
nghiacaro0 - 2 supersen
nghiacaro0 - 1 anhhong9011
nghiacaro1 - 1 hoarung
nghiacaro1 - 1 hoangthienxa
nghiacaro1 - 0 thuphuongle99
nghiacaro1 - 2 cumeo
nghiacaro0 - 3 heoway
nghiacaro1 - 4 thuyt1
nghiacaro1 - 0 lvtrung
nghiacaro1 - 1 loclatoi
nghiacaro1 - 1 nguoinguchoicaro123
nghiacaro1 - 0 aconnongthon
nghiacaro1 - 5 vichio
nghiacaro0 - 3 dorabase
nghiacaro0 - 2 vitty
nghiacaro2 - 1 sieuga
nghiacaro5 - 6 huongly
nghiacaro1 - 3 cuopbiensoh2o
nghiacaro1 - 1 boomx
nghiacaro1 - 4 trienchill
nghiacaro0 - 1 khiconjx
nghiacaro0 - 1 cobebencuaso
nghiacaro0 - 4 nhabanbo
nghiacaro2 - 7 hades
nghiacaro0 - 1 ozonevietnam
nghiacaro0 - 1 saosaysua
nghiacaro1 - 0 boyykaa
nghiacaro2 - 2 vnnguyendung
nghiacaro1 - 0 luke911
nghiacaro1 - 3 nhibuong
nghiacaro11 - 0 trog11
nghiacaro1 - 1 nakime3769
nghiacaro2 - 6 carohcm
nghiacaro0 - 1 trailangthang
nghiacaro0 - 1 tungk3
nghiacaro1 - 0 mayakieu
nghiacaro1 - 1 ekxanh
nghiacaro0 - 3 gaodo
nghiacaro1 - 3 nhimxu
nghiacaro1 - 0 binhnhi
nghiacaro0 - 2 halico
nghiacaro3 - 5 heokool
nghiacaro1 - 5 lovewinter
nghiacaro3 - 1 thanhvan2021
nghiacaro2 - 3 alphax
nghiacaro1 - 1 umsangb
nghiacaro2 - 4 tuanlongtt
nghiacaro0 - 4 hoadongtien00
nghiacaro0 - 5 beyeupk
nghiacaro0 - 3 lemaipa
nghiacaro0 - 4 thuong95
nghiacaro2 - 6 nhocyeusky
nghiacaro0 - 3 tahuuson
nghiacaro1 - 0 vuongkhanh
nghiacaro0 - 1 sinbad
nghiacaro1 - 3 thuytinhkhoc
nghiacaro1 - 4 socnau
nghiacaro0 - 3 osin2k
nghiacaro0 - 1 mjetran
nghiacaro0 - 1 buonnhoem
nghiacaro1 - 3 ngocluan
nghiacaro17 - 6 trongcaro
nghiacaro1 - 0 nhipcautre21
nghiacaro0 - 2 bapcaingoc
nghiacaro0 - 2 sieutron
nghiacaro0 - 1 happykid76