yephdith
  • Hạng 3
  • Ngọc 1,597,246
  • Khiên 13
  • Tỉ lệ thắng 97.65%
  • Chỉ số xã hội 298
  • Chỉ số đam mê 0.90
  • Thời gian tham gia 3 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
yephdith9 - 4 cuong97
yephdith4 - 0 saphia
yephdith4 - 0 denhayden
yephdith1 - 0 teoteo
yephdith5 - 0 gomukupro33333
yephdith1 - 0 paradol
yephdith6 - 0 ngannguyen
yephdith6 - 0 mjetran
yephdith1 - 0 tranthuahoai
yephdith7 - 0 lyquoc
yephdith3 - 0 pingpong
yephdith2 - 0 hanhphucvotan
yephdith3 - 0 buonnhoem
yephdith1 - 0 anhhonguyen158
yephdith1 - 0 phongthebest
yephdith4 - 0 hieuga
yephdith4 - 0 sabo2412
yephdith1 - 0 vcvcvc
yephdith2 - 0 phuongkitty
yephdith1 - 0 iamrose84
yephdith3 - 0 nghiacaro
yephdith2 - 0 managerx1
yephdith1 - 0 quanzzz123
yephdith3 - 0 luungocbich3367
yephdith2 - 0 lamnguyen2012
yephdith5 - 0 phumyhung
yephdith1 - 0 waifu207otaku
yephdith3 - 0 dorabase
yephdith2 - 0 thanhvan2021
yephdith2 - 0 thuong95
yephdith4 - 0 cobemongmo
yephdith1 - 0 kmdnob
yephdith1 - 0 thanhthanhx1
yephdith1 - 0 son23
yephdith1 - 0 tralena12
yephdith2 - 0 tautochanh
yephdith3 - 0 sonyvaio99
yephdith1 - 0 hihi112
yephdith6 - 0 tralacmi
yephdith5 - 0 paduc
yephdith6 - 0 hoangphuc2040
yephdith4 - 0 mynno
yephdith2 - 0 thuyhoa
yephdith5 - 0 supersen
yephdith3 - 0 nhipcautre21
yephdith1 - 0 phuongkarry
yephdith3 - 0 thinpham
yephdith2 - 0 chuotmom
yephdith2 - 0 huemy
yephdith1 - 0 hieuawersome123
yephdith1 - 0 lewlewlew
yephdith1 - 0 ov2nd
yephdith3 - 0 cocuser
yephdith1 - 0 heodat91
yephdith1 - 0 jang80
yephdith2 - 0 diquathoigian
yephdith2 - 0 nguyentri10x
yephdith7 - 1 bibi0101
yephdith10 - 0 nhocyeusky
yephdith1 - 0 kidboy
yephdith1 - 0 giodaingan
yephdith3 - 0 thaomoc
yephdith8 - 0 nhibuong
yephdith2 - 0 thuykien
yephdith2 - 0 huyluxz
yephdith1 - 0 crystal
yephdith1 - 0 hamynn
yephdith1 - 0 tranhang07
yephdith4 - 0 vitsenpaii
yephdith1 - 0 khiconjx
yephdith2 - 0 cobebencuaso
yephdith2 - 0 thuyt1
yephdith2 - 0 trunghieu87
yephdith2 - 0 xuanthupro
yephdith8 - 3 halico
yephdith10 - 2 vtvtvt
yephdith2 - 0 happykid76
yephdith2 - 0 btran2912
yephdith2 - 0 nakime3769
yephdith2 - 0 ngocruby9x
yephdith1 - 0 lemon
yephdith3 - 0 hoangduy357
yephdith2 - 0 lejun
yephdith2 - 0 dobanthangduoctoi
yephdith1 - 0 kakachieu030201
yephdith1 - 0 namvuhoai11a7
yephdith8 - 2 carohcm
yephdith1 - 0 baoasura
yephdith9 - 0 nostalgia
yephdith2 - 0 kingofflags
yephdith2 - 0 duyen10
yephdith2 - 0 sieutron
yephdith4 - 0 chuotbobo
yephdith2 - 0 frankho
yephdith1 - 0 abccuti
yephdith1 - 0 thichgiaitri123
yephdith1 - 0 kyhoi
yephdith7 - 1 chiukonoi
yephdith2 - 0 yamasan99
yephdith1 - 0 sonqt1199