nhiheo
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,688
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 6.73
  • Thời gian tham gia 8 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhiheo1 - 19 huynhbaobao
nhiheo1 - 9 chihiro
nhiheo1 - 9 pingpong
nhiheo0 - 5 thuydung25
nhiheo1 - 4 heodat91
nhiheo0 - 10 lyquoc
nhiheo0 - 15 lejun
nhiheo0 - 15 hoangphuc2040
nhiheo0 - 11 thuphuongle99