lucatin
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 72.73%
  • Chỉ số xã hội 143
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lucatin0 - 3 yephdith
lucatin12 - 2 cumeo
lucatin2 - 1 ozonevietnam
lucatin2 - 2 vnnguyendung
lucatin7 - 8 winxp
lucatin2 - 0 tranhang07
lucatin0 - 3 tonngokhong9
lucatin2 - 11 sanbangtaca123
lucatin7 - 2 phongyeu
lucatin2 - 2 phongca
lucatin1 - 0 dorabase
lucatin8 - 7 supersen
lucatin3 - 2 thuphuongle99
lucatin5 - 3 ekxanh
lucatin1 - 0 hoangthienxa
lucatin9 - 4 osin2k
lucatin9 - 8 tahuuson
lucatin2 - 0 sudich
lucatin3 - 1 canho
lucatin9 - 6 emiya
lucatin2 - 0 teoteo
lucatin1 - 0 kidboy
lucatin0 - 4 zer0iq
lucatin3 - 1 lucky
lucatin5 - 4 nhabanbo
lucatin1 - 0 haicd2721
lucatin7 - 2 lanhphong
lucatin1 - 0 nganbali
lucatin1 - 0 mavuong
lucatin14 - 21 bapcaingoc
lucatin3 - 2 tuoiconrong
lucatin2 - 0 cry99
lucatin3 - 1 nttthuy
lucatin0 - 1 giodaingan
lucatin2 - 3 sabo2412
lucatin3 - 0 nhamthaolinh
lucatin3 - 1 kyhoi
lucatin7 - 4 bongo
lucatin2 - 0 titus
lucatin1 - 0 cuopbiensoh2o
lucatin1 - 0 quachdozz
lucatin6 - 4 tieuling
lucatin4 - 0 mynno
lucatin6 - 5 btran2912
lucatin5 - 5 keosua
lucatin4 - 0 bongbongmua12
lucatin7 - 3 mayakieu
lucatin5 - 0 lazil
lucatin1 - 0 vitaminc
lucatin11 - 6 denhayden
lucatin2 - 0 trucmai
lucatin11 - 4 thinpham
lucatin3 - 0 luckystar
lucatin8 - 6 nhocyeusky
lucatin4 - 8 myhangsg
lucatin3 - 1 ampen
lucatin5 - 1 hannie
lucatin6 - 5 maruko
lucatin7 - 4 beyeupk
lucatin4 - 2 nhimxu
lucatin2 - 0 thuyt1
lucatin2 - 0 alphax
lucatin2 - 0 lemaipa
lucatin6 - 1 meokitty
lucatin6 - 2 hoangphuc2040
lucatin17 - 11 huongkute
lucatin7 - 7 nhatvy2291
lucatin7 - 3 tuanlongtt
lucatin4 - 1 chuotbobo
lucatin2 - 2 nhibuong
lucatin3 - 1 sujichan
lucatin1 - 0 yoshida
lucatin2 - 0 nguoivohinh
lucatin5 - 3 changtraivotinh035
lucatin4 - 1 tralacmi
lucatin10 - 6 yukii
lucatin5 - 2 cuccu
lucatin14 - 4 hamynn
lucatin1 - 0 ngocruby9x
lucatin7 - 3 aiamcaro
lucatin6 - 4 pingpong
lucatin7 - 3 phuongminh
lucatin11 - 6 vientuong
lucatin6 - 6 huemy
lucatin11 - 6 tahuy
lucatin14 - 7 dragon
lucatin20 - 12 lyquoc
lucatin1 - 2 krixi
lucatin2 - 0 vitty
lucatin5 - 6 mrboo
lucatin6 - 2 thuytinhkhoc
lucatin11 - 6 duyen10
lucatin3 - 1 nammien
lucatin13 - 6 badboy
lucatin10 - 3 hoangduy357
lucatin0 - 2 alienware
lucatin4 - 0 buomchua
lucatin15 - 7 paduc
lucatin0 - 2 comchienduongchau
lucatin4 - 1 vichio