taolavua
  • Hạng 55
  • Ngọc 2,816
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 9 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
taolavua6 - 4 tunaa
taolavua2 - 2 fhong
taolavua0 - 1 chiendo
taolavua19 - 16 anhtuan1000iq