phiacuoiconduong
  • Hạng ...
  • Ngọc 59,375
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 98.08%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phiacuoiconduong1 - 0 gecko88
phiacuoiconduong1 - 0 nhibuong
phiacuoiconduong1 - 0 hamynn
phiacuoiconduong1 - 1 ngocruby9x
phiacuoiconduong8 - 0 hieula
phiacuoiconduong1 - 0 tranhang07
phiacuoiconduong1 - 0 nakime3769
phiacuoiconduong3 - 0 trunghieu87
phiacuoiconduong1 - 0 cocuser
phiacuoiconduong1 - 0 heokool
phiacuoiconduong1 - 0 toigalam
phiacuoiconduong1 - 0 hanalov1
phiacuoiconduong4 - 0 liuhuy314
phiacuoiconduong5 - 0 tungk3
phiacuoiconduong1 - 0 mayakieu
phiacuoiconduong2 - 0 cobebencuaso
phiacuoiconduong1 - 0 cumeo
phiacuoiconduong1 - 0 thuyt1
phiacuoiconduong1 - 0 badboy
phiacuoiconduong1 - 0 chuotmom
phiacuoiconduong5 - 1 buonnhoem
phiacuoiconduong2 - 0 socnau
phiacuoiconduong2 - 0 nguyenchausang
phiacuoiconduong6 - 0 endlesslove
phiacuoiconduong9 - 1 ahbakhia
phiacuoiconduong1 - 0 biktyne
phiacuoiconduong1 - 0 nhathaha
phiacuoiconduong3 - 1 lungne
phiacuoiconduong5 - 3 carohcm
phiacuoiconduong1 - 0 doubar
phiacuoiconduong3 - 0 keosua
phiacuoiconduong2 - 0 thuykieu
phiacuoiconduong1 - 0 devilking
phiacuoiconduong14 - 4 donan
phiacuoiconduong1 - 0 jasperno7
phiacuoiconduong8 - 5 chiukonoi
phiacuoiconduong2 - 0 thuykien
phiacuoiconduong2 - 0 btran2912
phiacuoiconduong2 - 1 nguyentam2k
phiacuoiconduong7 - 1 vtvtvt
phiacuoiconduong2 - 0 aconnongthon
phiacuoiconduong3 - 0 nhavodichmoi
phiacuoiconduong2 - 0 joynlnguyen
phiacuoiconduong3 - 0 beyeupk
phiacuoiconduong4 - 1 linhlucden
phiacuoiconduong2 - 0 astrazeneca
phiacuoiconduong1 - 0 emdangicachly
phiacuoiconduong5 - 1 rimurusama1707
phiacuoiconduong2 - 0 akirakun
phiacuoiconduong3 - 0 meokitty
phiacuoiconduong2 - 0 hihi112
phiacuoiconduong2 - 0 tahuuson