travahuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 225,564
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 73.59%
  • Chỉ số xã hội 231
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
travahuong4 - 0 huemy
travahuong6 - 3 hoadongtien00
travahuong2 - 0 vitty
travahuong2 - 0 huongly
travahuong7 - 4 nguyentri10x
travahuong3 - 2 buonnhoem
travahuong7 - 4 meokitty
travahuong3 - 1 mailady
travahuong1 - 2 sabo2412
travahuong4 - 2 canho
travahuong3 - 1 thutrang
travahuong1 - 0 nguoivohinh
travahuong2 - 1 lexuan22
travahuong1 - 1 quachdozz
travahuong4 - 1 saosaysua
travahuong2 - 1 vnnguyendung
travahuong2 - 0 hanalov1
travahuong5 - 2 nhibuong
travahuong3 - 3 tralacmi
travahuong6 - 3 hoangphuc2040
travahuong4 - 3 lovewinter
travahuong2 - 1 loclatoi
travahuong6 - 2 toxuanhoang
travahuong4 - 0 lazytomcat
travahuong2 - 2 denhayden
travahuong3 - 1 suoingoc
travahuong1 - 0 ozonevietnam
travahuong4 - 0 crystal
travahuong5 - 0 btran2912
travahuong4 - 1 bongo
travahuong3 - 0 thuykien
travahuong6 - 1 totoro
travahuong4 - 3 nhatvy2291
travahuong11 - 5 tuanlongtt
travahuong1 - 1 changtraivotinh035
travahuong9 - 2 thaonguyencafe
travahuong6 - 0 lucky
travahuong1 - 0 yukii
travahuong8 - 3 nhathaha
travahuong2 - 3 binhphonui
travahuong3 - 0 nkocdethuong
travahuong3 - 2 huyluxz
travahuong2 - 1 hieula
travahuong6 - 5 kyhoi
travahuong4 - 5 nguyenhonganh
travahuong1 - 0 bingan
travahuong1 - 0 duyen10
travahuong4 - 2 chuotbobo
travahuong2 - 1 buomchua
travahuong4 - 0 bibi0101
travahuong4 - 2 phongca
travahuong3 - 0 peheo
travahuong8 - 5 dragon
travahuong8 - 4 flash
travahuong3 - 3 titus
travahuong2 - 1 thaomoc
travahuong6 - 1 ngocdinh
travahuong11 - 3 ngannguyen
travahuong3 - 1 thienloi
travahuong0 - 2 amazon
travahuong3 - 1 bangtam2312
travahuong7 - 1 chauky77
travahuong4 - 1 builan0209
travahuong5 - 3 dorabase
travahuong4 - 0 pingpong
travahuong7 - 1 viphung
travahuong3 - 3 quangmetro
travahuong4 - 4 beyeupk
travahuong4 - 0 phongyeu
travahuong4 - 1 hades
travahuong3 - 2 eketao
travahuong12 - 6 ekxanh
travahuong3 - 0 tuoiconrong
travahuong5 - 2 lolovp
travahuong1 - 1 aconnongthon
travahuong3 - 0 mynno
travahuong4 - 4 alphax
travahuong3 - 1 bapcaingoc
travahuong6 - 2 ngocluan
travahuong6 - 3 frankho
travahuong5 - 1 khiconjx
travahuong6 - 4 dungtrieu
travahuong4 - 1 toanluf
travahuong2 - 3 huongkute
travahuong7 - 2 khoailangnuong
travahuong5 - 1 krixi
travahuong3 - 1 ngocruby9x
travahuong6 - 3 nakime3769
travahuong1 - 2 hoaanhdao2008
travahuong6 - 6 vnhello
travahuong3 - 1 ov2nd
travahuong3 - 0 phungtien
travahuong0 - 5 onlytrust
travahuong5 - 0 vesau
travahuong1 - 0 hoangduy357
travahuong1 - 2 tieuling
travahuong5 - 2 luke911
travahuong4 - 1 vitsenpaii
travahuong10 - 7 serahwang
travahuong5 - 1 jang80