akirakun
  • Hạng ...
  • Ngọc 40,754
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 125
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 9 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
akirakun1 - 13 biktyne
akirakun0 - 11 ngocanhgalaxy
akirakun1 - 4 maylangthang
akirakun1 - 2 gecko88
akirakun2 - 0 yoshida
akirakun1 - 0 dannyvnn
akirakun8 - 1 nammien
akirakun1 - 0 mrboo
akirakun2 - 0 vuamui
akirakun12 - 2 teoteo
akirakun1 - 0 ngannguyen
akirakun1 - 1 yephdith
akirakun2 - 1 nhocyeusky
akirakun1 - 0 hoangthienxa
akirakun4 - 0 hoagiay123
akirakun8 - 0 thuphuongle99
akirakun1 - 0 happy123
akirakun1 - 0 nhatvy2291
akirakun1 - 0 bemlemsak3
akirakun1 - 0 flash
akirakun0 - 1 nagato
akirakun2 - 1 bexinkk
akirakun4 - 1 dolphin
akirakun3 - 0 phameco
akirakun6 - 2 tuanlongtt
akirakun2 - 0 ekxanh
akirakun2 - 0 heoway
akirakun4 - 1 nguyenchausang
akirakun2 - 0 trinhcao
akirakun4 - 0 ngocdinh
akirakun1 - 0 yumkhin
akirakun1 - 0 vichio
akirakun1 - 0 thuong95
akirakun2 - 0 thaonguyencafe
akirakun3 - 1 crystal
akirakun4 - 0 nhibuong
akirakun0 - 1 bikty
akirakun5 - 2 liuhuy314
akirakun3 - 0 cobebencuaso
akirakun3 - 0 heokool
akirakun1 - 0 ngocsonhb
akirakun1 - 0 lunox
akirakun2 - 0 vitsenpaii
akirakun1 - 0 gaodo
akirakun1 - 0 sieuga
akirakun4 - 0 ngocruby9x
akirakun1 - 0 trunghieu87
akirakun1 - 0 xuanthupro
akirakun1 - 0 chuotmom
akirakun1 - 0 lejun
akirakun6 - 1 thuydung25
akirakun2 - 0 ov2nd
akirakun2 - 1 lovewinter
akirakun3 - 0 huongkute
akirakun1 - 0 dungtrieu
akirakun1 - 0 tahuy
akirakun3 - 2 heoconhamchoi
akirakun1 - 0 toxuanhoang
akirakun1 - 0 heodat91
akirakun1 - 0 sujichan
akirakun1 - 0 diquathoigian
akirakun1 - 0 michnhi
akirakun1 - 0 kulito
akirakun4 - 0 mrrua
akirakun0 - 1 vesau
akirakun2 - 1 phungtien
akirakun0 - 1 wibunotsimpttv2k7
akirakun2 - 0 vangbacdaquy
akirakun1 - 0 maruko
akirakun1 - 0 phuongxoan
akirakun1 - 5 donan
akirakun1 - 0 caonhocodon
akirakun1 - 0 hades
akirakun4 - 0 chihiro
akirakun1 - 0 titus
akirakun1 - 0 keosua
akirakun1 - 0 thutrang
akirakun0 - 1 nkocdethuong
akirakun2 - 0 qindy
akirakun1 - 0 thythy2021
akirakun0 - 1 chuotbobo
akirakun1 - 0 bapcaingoc
akirakun2 - 1 lanhphong
akirakun1 - 0 khanhlucky97
akirakun1 - 0 hoarung
akirakun2 - 0 chauky77
akirakun1 - 0 binhnhi
akirakun1 - 0 bangtam2312
akirakun0 - 1 sauminh
akirakun1 - 0 beyeupk
akirakun1 - 0 cuccu
akirakun1 - 0 buonnhoem
akirakun4 - 2 frankho
akirakun4 - 1 happykid76
akirakun1 - 0 giodaingan
akirakun0 - 2 phiacuoiconduong
akirakun3 - 0 rimurusama1707
akirakun2 - 1 thuykien
akirakun1 - 0 btran2912
akirakun8 - 1 nakime3769