phongpassio
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,689
  • Khiên 2
  • Tỉ lệ thắng 52.63%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có