giainghi11
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,817
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 3.66%
  • Chỉ số xã hội 164
  • Chỉ số đam mê 10.50
  • Thời gian tham gia 9 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giainghi110 - 2 mavuong
giainghi110 - 2 nguyenhonganh
giainghi111 - 7 kyhoi
giainghi110 - 1 saosaysua
giainghi111 - 3 suoingoc
giainghi110 - 2 huyluxz
giainghi112 - 1 thuytinhkhoc
giainghi111 - 2 phameco
giainghi111 - 3 heokool
giainghi112 - 5 ngocsonhb
giainghi111 - 2 qindy
giainghi111 - 4 phuongxoan
giainghi111 - 2 dolphin
giainghi110 - 1 nhatvy2291
giainghi110 - 1 keosua
giainghi112 - 3 binhnhi
giainghi110 - 1 duyen10
giainghi112 - 6 ngocluan
giainghi110 - 1 changtraivotinh035
giainghi110 - 1 bapcaingoc
giainghi110 - 2 mjetran
giainghi110 - 1 luke911
giainghi110 - 1 nakime3769
giainghi110 - 2 supersen
giainghi110 - 5 chihiro
giainghi111 - 2 hector
giainghi110 - 5 nkocdethuong
giainghi111 - 2 h2so4
giainghi110 - 2 toanluf
giainghi110 - 3 tuanlongtt
giainghi112 - 4 beyeupk
giainghi110 - 2 chuotbobo
giainghi110 - 1 buonnhoem
giainghi110 - 1 thaomoc
giainghi110 - 5 pingpong
giainghi111 - 5 tahuuson
giainghi112 - 1 phuongminh
giainghi110 - 1 phungtien
giainghi110 - 2 luckystar
giainghi112 - 2 trunghieu87
giainghi110 - 3 binhphonui
giainghi110 - 2 vnhello
giainghi110 - 3 vnnguyendung
giainghi110 - 2 quachdozz
giainghi112 - 6 crystal
giainghi110 - 2 phuongkarry
giainghi110 - 2 ekxanh
giainghi110 - 2 myhangsg
giainghi110 - 6 lemaipa
giainghi110 - 4 nhipcautre21
giainghi110 - 2 nguyentri10x
giainghi110 - 1 tralena12
giainghi110 - 1 heolovemusic
giainghi110 - 2 onlytrust
giainghi110 - 3 thuphuongle99
giainghi110 - 1 bibi0101
giainghi110 - 2 thimhuong
giainghi112 - 2 cuopbiensoh2o
giainghi110 - 2 nagato
giainghi111 - 7 thienloi
giainghi110 - 1 lyquoc
giainghi113 - 1 khanhlucky97
giainghi111 - 1 maruko
giainghi113 - 8 hoadongtien00
giainghi110 - 1 quangmetro
giainghi110 - 1 hoagiay123
giainghi110 - 3 vuongkhanh
giainghi110 - 3 trannhat
giainghi110 - 2 osin2k
giainghi110 - 1 mailady
giainghi110 - 2 vitty
giainghi110 - 3 huynhbaobao
giainghi110 - 2 lanthanh
giainghi111 - 1 huongly
giainghi110 - 1 vuamui
giainghi110 - 1 vangbacdaquy
giainghi110 - 3 huongkute
giainghi110 - 1 roua12
giainghi110 - 1 lanhphong
giainghi111 - 1 tieuling
giainghi110 - 1 teoteo
giainghi110 - 1 tieuyeutinh
giainghi110 - 1 anhhong9011
giainghi110 - 1 tralacmi
giainghi111 - 7 ngocanhgalaxy
giainghi110 - 3 serahwang
giainghi112 - 2 nammien
giainghi111 - 2 khoailangnuong
giainghi110 - 1 krixi
giainghi112 - 4 hades
giainghi110 - 2 phongca
giainghi110 - 4 flash
giainghi113 - 2 peheo
giainghi110 - 1 titus
giainghi110 - 1 denhayden
giainghi111 - 6 tahuy
giainghi111 - 2 hoangphuc2040
giainghi110 - 2 lolovp
giainghi111 - 3 buomchua
giainghi110 - 2 phongyeu