nhatruc2014
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,619
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 4.05%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 16.57
  • Thời gian tham gia 10 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhatruc20140 - 1 phuongminh
nhatruc20140 - 1 vuongkhanh
nhatruc20140 - 1 kiencon
nhatruc20140 - 1 mikochan
nhatruc20141 - 16 murasaki
nhatruc20141 - 1 donan
nhatruc20140 - 1 thuykieu
nhatruc20141 - 0 maithao
nhatruc20140 - 4 nguyentam2k
nhatruc20140 - 2 nakime3769
nhatruc20140 - 2 ngocruby9x
nhatruc20140 - 1 nttthuy
nhatruc20140 - 3 thuyt1
nhatruc20140 - 2 rimurusama1707
nhatruc20140 - 3 linda
nhatruc20140 - 1 hoaanhdao2008
nhatruc20140 - 2 myhangsg
nhatruc20140 - 2 chuotmom
nhatruc20142 - 2 huemy
nhatruc20140 - 2 builan0209
nhatruc20140 - 2 hoangduy357
nhatruc20140 - 1 vichio
nhatruc20141 - 1 binhphonui
nhatruc20143 - 0 ttthien
nhatruc20140 - 1 yumkhin
nhatruc20143 - 6 phucphan
nhatruc20140 - 4 loclatoi
nhatruc20141 - 0 cayruong
nhatruc20140 - 2 carohcm
nhatruc20140 - 2 nganhuynhshop
nhatruc20140 - 3 lanthanh
nhatruc20140 - 2 lovewinter
nhatruc20140 - 5 ngocanhgalaxy
nhatruc20140 - 1 heodat91
nhatruc20140 - 1 tralacmi
nhatruc20140 - 4 ioisiuvhbius131
nhatruc20140 - 1 haohaotomchuacay
nhatruc20140 - 2 hoangphuc2040
nhatruc20140 - 3 thuydung25
nhatruc20140 - 8 vanluc
nhatruc20140 - 1 jang80
nhatruc20140 - 10 lazytomcat
nhatruc20141 - 4 serahwang
nhatruc20141 - 2 diquathoigian
nhatruc20140 - 3 vantannguyen
nhatruc20140 - 1 phongyeu
nhatruc20140 - 2 tuliphalan
nhatruc20140 - 3 phongca
nhatruc20140 - 1 flash
nhatruc20140 - 1 galaxyxx
nhatruc20140 - 6 thimhuong
nhatruc20140 - 2 peheo
nhatruc20140 - 1 gahapchao
nhatruc20140 - 2 michnhi
nhatruc20140 - 4 trienchill
nhatruc20140 - 6 titus
nhatruc20140 - 1 giacmomh
nhatruc20141 - 7 dannyvnn
nhatruc20140 - 2 beba888
nhatruc20140 - 4 mrboo
nhatruc20140 - 2 caonhocodon
nhatruc20141 - 6 cuopbiensoh2o
nhatruc20140 - 1 boomx
nhatruc20141 - 1 dragon
nhatruc20140 - 1 teoteo
nhatruc20140 - 3 paradol
nhatruc20140 - 2 supersen
nhatruc20140 - 5 tieuyeutinh
nhatruc20140 - 15 ngannguyen
nhatruc20140 - 1 zronice
nhatruc20140 - 1 waifu207otaku
nhatruc20140 - 6 playcaro20
nhatruc20142 - 3 nancy
nhatruc20140 - 36 kulito