rimurusama1707
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.92%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 9 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
rimurusama17070 - 3 racingboy
rimurusama17071 - 0 hannie
rimurusama17070 - 26 wibunotsimpttv2k7
rimurusama17073 - 23 phongwibusimp
rimurusama17070 - 8 vtvtvt
rimurusama17073 - 1 coconcakkkk
rimurusama17071 - 5 phiacuoiconduong
rimurusama17070 - 1 danbienday
rimurusama17075 - 2 linda
rimurusama17071 - 6 astrazeneca
rimurusama170731 - 11 carohcm
rimurusama17070 - 3 akirakun
rimurusama17072 - 6 nguyentam2k
rimurusama17072 - 5 donan
rimurusama17071 - 0 buonnhoem
rimurusama17071 - 0 thuuuuuuu
rimurusama17071 - 0 lonong
rimurusama17071 - 2 tamthuong262
rimurusama17073 - 1 abcabcabc
rimurusama17070 - 3 haohaotomchuacay
rimurusama17070 - 5 chiukonoi
rimurusama17070 - 2 dongianlaso1
rimurusama17071 - 0 luckystar
rimurusama17072 - 0 myhangsg
rimurusama17072 - 0 lejun
rimurusama17072 - 0 thuyt1
rimurusama17073 - 0 vngn175
rimurusama170711 - 3 marionew
rimurusama17072 - 0 hamynn
rimurusama17070 - 1 balong
rimurusama17071 - 1 dungnhinlai
rimurusama17072 - 0 lvtrung
rimurusama17072 - 0 nhatruc2014
rimurusama17070 - 1 cuong97
rimurusama17071 - 0 tuoiconrong
rimurusama17078 - 2 nagato
rimurusama17071 - 0 badboy
rimurusama17074 - 0 ngocanhgalaxy
rimurusama17071 - 0 lazytomcat
rimurusama17073 - 0 thiengon123
rimurusama17070 - 3 voky88
rimurusama17072 - 0 dongbhu123
rimurusama17071 - 0 hehihoha
rimurusama17070 - 4 tranminhchien
rimurusama17073 - 2 ahbakhia
rimurusama17072 - 3 giacmomh
rimurusama17076 - 4 black
rimurusama17070 - 6 sauminh
rimurusama17072 - 0 ngannguyen
rimurusama17071 - 2 abccuti
rimurusama17073 - 0 kieunguyen142
rimurusama17071 - 1 tutuyen1326
rimurusama17073 - 0 vantannguyen
rimurusama17073 - 1 hoarung
rimurusama17071 - 0 hoagiay123
rimurusama17071 - 0 llewyn
rimurusama17076 - 2 huynhbaobao
rimurusama17074 - 1 ongtrumcaro2021
rimurusama17071 - 0 support
rimurusama17074 - 0 bongo
rimurusama17072 - 0 phuongminh
rimurusama17072 - 0 osin2k
rimurusama17074 - 2 aconnongthon
rimurusama17072 - 0 eketao
rimurusama17071 - 0 thimhuong
rimurusama17073 - 0 tuliphalan
rimurusama17073 - 0 peheo
rimurusama17073 - 1 aiamcaro
rimurusama17077 - 3 bexinkk
rimurusama17076 - 1 titus
rimurusama17078 - 0 mrrua
rimurusama17072 - 0 waifu207otaku
rimurusama170717 - 1 teoteo
rimurusama17071 - 0 paradol