nguyenhuong90
  • Hạng ...
  • Ngọc 85,128
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.29%
  • Chỉ số xã hội 93
  • Chỉ số đam mê 4.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenhuong900 - 3 kidboy
nguyenhuong901 - 0 quachdozz
nguyenhuong905 - 4 huongkute
nguyenhuong909 - 16 lanthanh
nguyenhuong900 - 4 wibunotsimpttv2k7
nguyenhuong908 - 4 huongly
nguyenhuong901 - 0 bongo
nguyenhuong901 - 1 sinbad
nguyenhuong902 - 0 cry99
nguyenhuong907 - 0 bingan
nguyenhuong908 - 0 sieuga
nguyenhuong902 - 2 thiengon123
nguyenhuong901 - 0 quynhkaka
nguyenhuong9011 - 4 thimhuong
nguyenhuong901 - 0 dragon
nguyenhuong902 - 0 thuong95
nguyenhuong902 - 3 vuabip
nguyenhuong902 - 1 trucmai
nguyenhuong903 - 1 xuanthupro
nguyenhuong903 - 0 mikochan
nguyenhuong903 - 0 hoangduy357
nguyenhuong903 - 1 huemy
nguyenhuong904 - 3 builan0209
nguyenhuong9015 - 14 suoingoc
nguyenhuong902 - 0 hanalov1
nguyenhuong901 - 0 vnnguyendung
nguyenhuong902 - 1 huyluxz
nguyenhuong901 - 2 hieula
nguyenhuong908 - 11 liuhuy314
nguyenhuong906 - 2 badboy
nguyenhuong901 - 0 thuyt1
nguyenhuong905 - 1 chuotmom
nguyenhuong909 - 5 hoaanhdao2008
nguyenhuong907 - 8 yoona
nguyenhuong908 - 3 hades
nguyenhuong904 - 0 phongyeu
nguyenhuong902 - 0 vitty
nguyenhuong901 - 3 binhnhi
nguyenhuong9015 - 17 myhangsg
nguyenhuong902 - 0 peheo
nguyenhuong901 - 0 phongca
nguyenhuong900 - 2 tuliphalan
nguyenhuong901 - 0 flash
nguyenhuong901 - 0 michnhi
nguyenhuong905 - 4 phungtien
nguyenhuong904 - 2 nhatvy2291
nguyenhuong902 - 1 quangmetro
nguyenhuong901 - 3 hoadongtien00
nguyenhuong901 - 0 happy123
nguyenhuong901 - 0 phuongxoan
nguyenhuong901 - 0 vangbacdaquy
nguyenhuong901 - 0 kyhoi
nguyenhuong902 - 2 nomad
nguyenhuong9013 - 8 tuoiconrong
nguyenhuong903 - 3 caonhocodon
nguyenhuong903 - 0 chuotbobo
nguyenhuong903 - 3 chauky77
nguyenhuong9013 - 11 frankho
nguyenhuong902 - 0 vientuong
nguyenhuong905 - 2 giodaingan
nguyenhuong900 - 5 yephdith
nguyenhuong901 - 1 thuydung25
nguyenhuong903 - 0 cayruong
nguyenhuong902 - 4 krixi
nguyenhuong907 - 4 langtu
nguyenhuong902 - 0 yueyue1
nguyenhuong901 - 1 winxp
nguyenhuong908 - 9 huynhbaobao
nguyenhuong902 - 0 vanvolang
nguyenhuong901 - 2 mrboo
nguyenhuong900 - 3 nhimxu
nguyenhuong903 - 1 thuykien
nguyenhuong902 - 9 haohaotomchuacay
nguyenhuong901 - 2 crystal
nguyenhuong901 - 1 hamynn
nguyenhuong904 - 5 buomchua
nguyenhuong901 - 3 thinpham
nguyenhuong901 - 0 ioisiuvhbius131
nguyenhuong900 - 2 alphax
nguyenhuong901 - 0 mikna
nguyenhuong903 - 4 mayakieu
nguyenhuong901 - 0 luckystar
nguyenhuong905 - 4 lejun
nguyenhuong903 - 4 yumkhin
nguyenhuong901 - 0 vichio
nguyenhuong907 - 10 hanhphucvotan
nguyenhuong900 - 1 tralacmi
nguyenhuong902 - 8 gecko88
nguyenhuong9012 - 4 gaodo
nguyenhuong9022 - 19 trienchill
nguyenhuong9017 - 8 nguyentri10x
nguyenhuong901 - 4 bibi0101
nguyenhuong907 - 8 trannhat