ngocgiau04
  • Hạng ...
  • Ngọc 39,900
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.06%
  • Chỉ số xã hội 66
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 9 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocgiau048 - 5 vitsenpaii
ngocgiau0410 - 6 trailangthang
ngocgiau043 - 0 osin2k
ngocgiau042 - 3 hoagiay123
ngocgiau041 - 0 onlytrust
ngocgiau040 - 1 bingan
ngocgiau041 - 0 nadysouma
ngocgiau043 - 1 heokool
ngocgiau046 - 2 thythy2021
ngocgiau040 - 1 cayruong
ngocgiau041 - 7 luungocbich3367
ngocgiau044 - 0 thuytinhkhoc
ngocgiau042 - 1 paduc
ngocgiau040 - 2 sinbad
ngocgiau040 - 2 tranthuahoai
ngocgiau047 - 0 luke911
ngocgiau043 - 4 tungk3
ngocgiau043 - 14 wibunotsimpttv2k7
ngocgiau0412 - 5 vitty
ngocgiau043 - 0 nguyentri10x
ngocgiau045 - 1 thuydung25
ngocgiau045 - 2 jang80
ngocgiau042 - 1 chuotmom
ngocgiau043 - 0 vichio
ngocgiau041 - 0 bemeocute
ngocgiau0416 - 11 cobebencuaso
ngocgiau0413 - 4 tranhang07
ngocgiau042 - 5 bibi0101
ngocgiau040 - 1 biktyne
ngocgiau044 - 1 dannyvnn
ngocgiau041 - 2 gaodo
ngocgiau040 - 1 nomad
ngocgiau044 - 2 mjetran
ngocgiau047 - 5 beyeupk
ngocgiau0410 - 4 tonnguyen
ngocgiau0410 - 0 sieutron
ngocgiau041 - 0 kyhoi
ngocgiau046 - 1 phuongkarry
ngocgiau048 - 2 nhipcautre21
ngocgiau042 - 3 phuongxoan
ngocgiau042 - 4 vuabip
ngocgiau045 - 5 tranhoabroland
ngocgiau043 - 3 socnau
ngocgiau044 - 3 nkocdethuong
ngocgiau045 - 4 toanluf
ngocgiau0410 - 13 suoingoc
ngocgiau049 - 6 vietnamovernight
ngocgiau043 - 0 thienthan999
ngocgiau041 - 0 thuyt1
ngocgiau043 - 4 tuliphalan
ngocgiau042 - 0 thimhuong
ngocgiau041 - 3 nammien
ngocgiau040 - 1 marionew
ngocgiau0410 - 9 nhabanbo
ngocgiau042 - 1 samsam19
ngocgiau046 - 4 bexinkk
ngocgiau043 - 4 aconnongthon
ngocgiau041 - 2 sieuga
ngocgiau040 - 2 peheo
ngocgiau040 - 1 langtu
ngocgiau041 - 0 thongbroland
ngocgiau041 - 3 ampen
ngocgiau040 - 2 happy123
ngocgiau047 - 7 phungtien
ngocgiau046 - 7 quoccanh03
ngocgiau040 - 4 phuongminh