giacmomh
  • Hạng ...
  • Ngọc 26,651
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.15%
  • Chỉ số xã hội 66
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giacmomh4 - 2 mainhat
giacmomh3 - 3 doubar
giacmomh7 - 1 noodles
giacmomh1 - 0 serazs
giacmomh5 - 3 wibunotsimpttv2k7
giacmomh6 - 0 carohcm
giacmomh4 - 2 highland
giacmomh3 - 4 sinbad
giacmomh1 - 2 vuicaro2021
giacmomh1 - 0 soomy
giacmomh4 - 0 vietquat88
giacmomh1 - 0 cocuser
giacmomh1 - 0 phankiet011
giacmomh1 - 1 sonyvaio99
giacmomh0 - 3 minhquan58
giacmomh1 - 3 sepdeptrai
giacmomh0 - 1 hsghoa
giacmomh0 - 4 kairos
giacmomh4 - 0 loanhoang
giacmomh3 - 9 nupakachi
giacmomh7 - 2 toloveru
giacmomh1 - 1 linda
giacmomh4 - 6 vtvtvt
giacmomh1 - 0 hoangcon
giacmomh1 - 0 nguyenduyduc
giacmomh0 - 2 nomad
giacmomh0 - 5 dangtiendung
giacmomh1 - 0 lvthia1989
giacmomh7 - 2 lusmm46
giacmomh7 - 2 shinken
giacmomh1 - 3 nguyentam2k
giacmomh3 - 2 emdangicachly
giacmomh1 - 3 taladanbienma
giacmomh3 - 4 abcabcabc
giacmomh2 - 0 playcocaro
giacmomh1 - 2 donan
giacmomh1 - 4 astrazeneca
giacmomh5 - 2 marionew
giacmomh3 - 2 rimurusama1707
giacmomh4 - 3 byeyou
giacmomh2 - 0 nkocdethuong
giacmomh6 - 2 trannhat
giacmomh5 - 0 nguoivohinh
giacmomh1 - 3 cuong97
giacmomh1 - 3 zaique
giacmomh1 - 2 nganhuong
giacmomh5 - 2 hxmb26
giacmomh1 - 0 nhatruc2014
giacmomh2 - 0 toilachinhtoi
giacmomh1 - 0 florence00
giacmomh1 - 0 dietcovid
giacmomh1 - 0 anatoli
giacmomh0 - 2 dungnhinlai
giacmomh1 - 0 zomtiveskoss
giacmomh1 - 0 minhtrangdoan
giacmomh1 - 1 balong
giacmomh1 - 0 dinhhoang1008
giacmomh2 - 0 hattrick
giacmomh4 - 0 playcaro20
giacmomh4 - 3 phumyhung
giacmomh5 - 1 ubauba12
giacmomh3 - 1 lananhhhhh
giacmomh4 - 0 xinchao
giacmomh1 - 0 tuongpromax
giacmomh2 - 1 heodat91
giacmomh7 - 0 sujichan