corenqtuan
  • Hạng 52
  • Ngọc 4,894
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 11 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có