sonyvaio99
  • Hạng ...
  • Ngọc 695
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 38.71%
  • Chỉ số xã hội 124
  • Chỉ số đam mê 12.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sonyvaio992 - 0 iamrose84
sonyvaio992 - 4 huongly
sonyvaio991 - 3 lanthanh
sonyvaio992 - 4 tahuy
sonyvaio993 - 2 lejun
sonyvaio992 - 1 thienthan999
sonyvaio998 - 9 ngocruby9x
sonyvaio992 - 0 amaan
sonyvaio996 - 5 heokool
sonyvaio9912 - 14 sabo2412
sonyvaio990 - 1 phameco
sonyvaio999 - 20 winxp
sonyvaio996 - 5 dragon
sonyvaio995 - 3 paradol
sonyvaio992 - 1 nkocdethuong
sonyvaio991 - 0 toilaerrr
sonyvaio993 - 27 thutrang
sonyvaio997 - 9 lucky
sonyvaio999 - 13 thiengon123
sonyvaio994 - 4 bingan
sonyvaio997 - 4 vesau
sonyvaio990 - 3 yephdith
sonyvaio9952 - 83 wibunotsimpttv2k7
sonyvaio996 - 7 phuongkarry
sonyvaio992 - 11 halico
sonyvaio994 - 4 kiencon
sonyvaio995 - 1 crystal
sonyvaio9910 - 7 thuyyy
sonyvaio991 - 0 alecharry91
sonyvaio996 - 19 vtvtvt
sonyvaio996 - 3 ngocsonhb
sonyvaio990 - 4 dongianlaso1
sonyvaio991 - 6 nupakachi
sonyvaio991 - 0 umsang
sonyvaio996 - 3 thuphuongle99
sonyvaio991 - 3 minhquan58
sonyvaio991 - 1 giacmomh
sonyvaio993 - 7 carocuibap28
sonyvaio991 - 1 kamichan
sonyvaio994 - 1 shinken
sonyvaio996 - 1 trienchill
sonyvaio990 - 2 lunox
sonyvaio991 - 0 nhabanbo
sonyvaio992 - 0 giainghi11
sonyvaio990 - 3 kairos
sonyvaio993 - 11 yukii
sonyvaio992 - 1 carogiaitri
sonyvaio996 - 5 linda
sonyvaio994 - 2 vnhello
sonyvaio992 - 0 pouralways
sonyvaio993 - 1 phuongxoan
sonyvaio999 - 3 thuyhoa
sonyvaio991 - 0 minhpham
sonyvaio996 - 2 nguyenhonganh
sonyvaio992 - 1 nomad
sonyvaio996 - 1 gaodo
sonyvaio997 - 7 hoagiay123
sonyvaio991 - 3 heliosxyz
sonyvaio993 - 5 supersen
sonyvaio993 - 2 mayakieu
sonyvaio994 - 1 myhangsg
sonyvaio993 - 1 trannhat
sonyvaio994 - 2 quangmetro
sonyvaio993 - 4 thuyt1
sonyvaio991 - 3 serahwang
sonyvaio990 - 3 mrboo
sonyvaio993 - 5 tranhang07
sonyvaio990 - 1 gahapchao
sonyvaio993 - 0 loclatoi
sonyvaio990 - 5 chiukonoi
sonyvaio990 - 3 mainhat
sonyvaio990 - 2 lvthia1989
sonyvaio990 - 3 doubar
sonyvaio990 - 5 donan
sonyvaio991 - 0 hieveryone
sonyvaio991 - 0 trungphata2
sonyvaio990 - 2 astrazeneca
sonyvaio993 - 1 heoway
sonyvaio990 - 3 heodat91
sonyvaio993 - 0 meokitty
sonyvaio991 - 5 marionew
sonyvaio991 - 3 khanhlucky97
sonyvaio990 - 1 nganhuong
sonyvaio993 - 1 hannie
sonyvaio994 - 1 keosua
sonyvaio998 - 5 tieuyeutinh
sonyvaio991 - 3 nhatvy2291
sonyvaio990 - 2 covid19
sonyvaio990 - 3 thanhthanh2k7
sonyvaio990 - 3 tamthuong262
sonyvaio990 - 1 tieuholy
sonyvaio990 - 6 nguyentam2k
sonyvaio990 - 3 panadol
sonyvaio990 - 3 bemuoi
sonyvaio992 - 0 bangtam2312
sonyvaio993 - 3 hoadongtien00
sonyvaio990 - 1 x0nguoidanhco0x
sonyvaio992 - 2 cry99
sonyvaio991 - 2 mailady
sonyvaio995 - 7 michnhi