toloveru
  • Hạng ...
  • Ngọc 6,511
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.20%
  • Chỉ số xã hội 125
  • Chỉ số đam mê 9.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
toloveru6 - 12 wibunotsimpttv2k7
toloveru4 - 3 hocchoicaro
toloveru15 - 3 lazytomcat
toloveru0 - 2 songgio
toloveru3 - 5 mainhat
toloveru4 - 10 vtvtvt
toloveru4 - 0 jang80
toloveru1 - 0 cocuser
toloveru19 - 3 phameco
toloveru10 - 4 meokitty
toloveru9 - 4 lucky
toloveru0 - 2 lvtrung
toloveru3 - 1 hihi112
toloveru3 - 2 lolovp
toloveru13 - 5 krixi
toloveru7 - 1 yoona
toloveru1 - 0 gaodo
toloveru6 - 1 heoway
toloveru0 - 2 x0nguoidanhco0x
toloveru2 - 0 imhuonggg
toloveru1 - 2 a4toto
toloveru2 - 0 onetwo
toloveru6 - 1 quangkohocgioi
toloveru2 - 1 hoaanhdao2008
toloveru1 - 0 vomyna1
toloveru6 - 5 linda
toloveru2 - 4 carohcm
toloveru2 - 1 thuyhoa
toloveru4 - 1 nguoivohinh
toloveru2 - 0 h2so4
toloveru2 - 7 giacmomh
toloveru2 - 2 alecharry91
toloveru3 - 0 theworldvn73
toloveru0 - 4 yephdith
toloveru6 - 4 bikty
toloveru0 - 1 bemeocute
toloveru1 - 1 hoangthiem88
toloveru3 - 11 byeyou
toloveru1 - 0 dangtiendo
toloveru1 - 0 jklsjfxman
toloveru0 - 2 biktyne
toloveru4 - 34 chiukonoi
toloveru2 - 3 cuong97
toloveru8 - 2 thythy2021
toloveru1 - 0 kiet0792611537kiet
toloveru2 - 0 lejun
toloveru4 - 4 tuliphalan
toloveru1 - 0 dragon
toloveru7 - 2 vuamui
toloveru3 - 1 trienchill
toloveru2 - 0 aconnongthon
toloveru1 - 5 travahuong
toloveru2 - 0 thiengon123
toloveru8 - 6 vuongkhanh
toloveru3 - 2 frankho
toloveru1 - 0 osin2k
toloveru2 - 0 hoangphuc2040
toloveru2 - 0 ampen
toloveru1 - 0 quachdozz
toloveru1 - 0 sabo2412
toloveru0 - 1 donan
toloveru2 - 2 michnhi
toloveru2 - 0 aiamcaro
toloveru3 - 4 hoangthienxa
toloveru0 - 4 mblife2021
toloveru4 - 0 heolovemusic
toloveru0 - 1 thutrang
toloveru2 - 4 dolphin
toloveru2 - 4 abcabcabc
toloveru1 - 0 ov2nd
toloveru1 - 0 vantannguyen
toloveru0 - 1 astrazeneca
toloveru2 - 3 marionew
toloveru6 - 0 tieuyeutinh
toloveru2 - 0 minhduong6789
toloveru1 - 1 gahapchao
toloveru9 - 5 thienloi
toloveru1 - 2 waifu207otaku
toloveru0 - 1 trasua
toloveru0 - 2 dungnhinlai
toloveru1 - 0 anhdaynevodi1
toloveru9 - 2 supersen
toloveru8 - 2 keosua
toloveru4 - 0 nhipcautre21
toloveru5 - 1 lanthanh
toloveru15 - 4 yukii
toloveru12 - 4 buomchua
toloveru4 - 0 anhhong9011
toloveru4 - 3 vesau
toloveru3 - 2 paradol
toloveru1 - 1 mrrua
toloveru5 - 0 denhayden
toloveru8 - 4 socnau
toloveru12 - 4 bibi0101
toloveru5 - 1 tahuuson
toloveru8 - 4 beyeupk
toloveru10 - 2 heokool
toloveru6 - 2 duyen10
toloveru2 - 0 gecko88
toloveru2 - 2 saobang