maikien
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,304
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 11.95
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
maikien30 - 30 candyly
maikien21 - 3 noname06
maikien59 - 104 candy
maikien5 - 7 kienmai
maikien1 - 4 thanhvan2021
maikien0 - 1 phuongminh
maikien0 - 1 lejun
maikien4 - 2 teoteo
maikien0 - 2 bemuoi