iamkevin79nhatrang
  • Hạng ...
  • Ngọc 63,950
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.75%
  • Chỉ số xã hội 59
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
iamkevin79nhatrang2 - 1 nakime3769
iamkevin79nhatrang6 - 0 binhphonui
iamkevin79nhatrang3 - 0 nhathaha
iamkevin79nhatrang2 - 0 heoconhamchoi
iamkevin79nhatrang0 - 1 husky
iamkevin79nhatrang1 - 0 corona
iamkevin79nhatrang0 - 1 x0nguoidanhco0x
iamkevin79nhatrang1 - 0 firouz
iamkevin79nhatrang1 - 0 lee16
iamkevin79nhatrang1 - 0 huong2k6
iamkevin79nhatrang0 - 1 anhday
iamkevin79nhatrang1 - 0 sabo2412
iamkevin79nhatrang3 - 0 bongo
iamkevin79nhatrang2 - 1 aconnongthon
iamkevin79nhatrang0 - 7 tamthuong262
iamkevin79nhatrang5 - 0 gomoko
iamkevin79nhatrang1 - 2 nhavodichmoi
iamkevin79nhatrang2 - 0 thaonguyencafe
iamkevin79nhatrang2 - 1 kyhoi
iamkevin79nhatrang2 - 0 rongar
iamkevin79nhatrang1 - 0 thaomoc
iamkevin79nhatrang2 - 0 lexuan22
iamkevin79nhatrang3 - 0 saosaysua
iamkevin79nhatrang6 - 2 luke911
iamkevin79nhatrang3 - 0 vnnguyendung
iamkevin79nhatrang2 - 1 huyluxz
iamkevin79nhatrang2 - 0 btran2912
iamkevin79nhatrang2 - 0 crystal
iamkevin79nhatrang3 - 1 cobebencuaso
iamkevin79nhatrang2 - 0 thuong95
iamkevin79nhatrang3 - 0 lemaipa
iamkevin79nhatrang2 - 0 tralacmi
iamkevin79nhatrang1 - 0 nguyentri10x
iamkevin79nhatrang1 - 1 greenvn
iamkevin79nhatrang0 - 2 nguyentam2k
iamkevin79nhatrang7 - 1 mavuong
iamkevin79nhatrang0 - 1 khaihuyen999
iamkevin79nhatrang1 - 0 huongjep
iamkevin79nhatrang1 - 0 moitapchoi
iamkevin79nhatrang0 - 1 director
iamkevin79nhatrang1 - 0 voky88
iamkevin79nhatrang1 - 0 carohcm
iamkevin79nhatrang13 - 0 totoro
iamkevin79nhatrang3 - 1 nhatvy2291
iamkevin79nhatrang1 - 0 linda
iamkevin79nhatrang9 - 2 thuytinhkhoc
iamkevin79nhatrang11 - 2 nhimxu
iamkevin79nhatrang1 - 0 choicaro
iamkevin79nhatrang6 - 1 thuydung25
iamkevin79nhatrang5 - 0 loclatoi
iamkevin79nhatrang3 - 0 serahwang
iamkevin79nhatrang8 - 3 dannyvnn
iamkevin79nhatrang3 - 0 cuccu
iamkevin79nhatrang1 - 0 poseidon
iamkevin79nhatrang4 - 1 happykid76
iamkevin79nhatrang6 - 0 ozonevietnam
iamkevin79nhatrang5 - 1 quachdozz
iamkevin79nhatrang4 - 1 heoway
iamkevin79nhatrang4 - 1 chuotmom