maimot
  • Hạng 46
  • Ngọc 15,570
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
maimot0 - 3 totoro
maimot3 - 0 thuphuongle99
maimot0 - 1 hoagiay123
maimot10 - 7 ngocdinh
maimot1 - 0 timexiu
maimot1 - 1 yukii