maimot
  • Hạng 59
  • Ngọc 15,271
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
maimot1 - 0 timexiu
maimot1 - 1 yukii