celeron4ghz
  • Hạng ...
  • Ngọc 255,680
  • Khiên 6
  • Tỉ lệ thắng 62.79%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 3.83
  • Thời gian tham gia 10 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có