tayngang66
  • Hạng 44
  • Ngọc 7,854
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.95%
  • Chỉ số xã hội 114
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 10 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tayngang662 - 1 thuphuongle99
tayngang660 - 1 bibi0101
tayngang661 - 0 cayruong
tayngang663 - 1 thaomoc
tayngang663 - 0 phuongminh
tayngang664 - 0 happy123
tayngang664 - 0 phuongxoan
tayngang664 - 3 phungtien
tayngang662 - 1 maruko
tayngang663 - 0 gaodo
tayngang661 - 0 lovewinter
tayngang662 - 0 loclatoi
tayngang662 - 0 gecko88
tayngang663 - 0 binhphonui
tayngang662 - 1 tahuy
tayngang663 - 0 hoadongtien00
tayngang669 - 7 qindy
tayngang661 - 0 changtraivotinh035
tayngang664 - 2 vanvolang
tayngang662 - 0 tahuuson
tayngang661 - 0 lizmatt
tayngang660 - 4 chiukonoi
tayngang660 - 1 lucatback
tayngang665 - 3 lemaipa
tayngang664 - 2 tungk3
tayngang664 - 4 bongo
tayngang667 - 3 langtu
tayngang665 - 1 buomchua
tayngang662 - 3 trunghieu87
tayngang663 - 5 dungtrieu
tayngang661 - 0 aiamcaro
tayngang660 - 1 sujichan
tayngang660 - 1 wibunotsimpttv2k7
tayngang661 - 0 vangbacdaquy
tayngang661 - 0 hannie
tayngang662 - 1 thaonguyencafe
tayngang663 - 0 luke911
tayngang665 - 2 nammien
tayngang663 - 0 badboy
tayngang665 - 2 phongca
tayngang665 - 3 thuydung25
tayngang665 - 1 jang80
tayngang6610 - 7 nhipcautre21
tayngang6612 - 5 bingan
tayngang663 - 2 tuliphalan
tayngang662 - 0 dragon
tayngang660 - 2 tamthuong262
tayngang666 - 0 ngocsonhb
tayngang662 - 1 cuopbiensoh2o
tayngang662 - 2 carohcm
tayngang660 - 1 cutibinhchau
tayngang664 - 1 thimhuong
tayngang663 - 0 peheo
tayngang662 - 1 nkocdethuong
tayngang662 - 1 h2so4
tayngang660 - 1 nguyenlehoang
tayngang662 - 1 trannhat
tayngang663 - 0 osin2k
tayngang663 - 0 boomx
tayngang662 - 1 chihiro
tayngang663 - 0 thienloi
tayngang663 - 1 heolovemusic
tayngang663 - 0 hoangthienxa
tayngang663 - 0 toanluf
tayngang663 - 0 dolphin
tayngang665 - 1 phameco
tayngang663 - 0 bangtam2312
tayngang664 - 3 socnau
tayngang661 - 0 poseidon
tayngang664 - 0 chauky77
tayngang663 - 1 thuytinhkhoc
tayngang661 - 3 thythy2021
tayngang663 - 0 buonnhoem
tayngang660 - 4 dungnhinlai
tayngang663 - 0 mavuong
tayngang665 - 4 kyhoi
tayngang661 - 1 trailangthang
tayngang663 - 0 khiconjx
tayngang662 - 0 hoangduy357
tayngang663 - 0 meokitty
tayngang662 - 1 thuong95
tayngang666 - 0 diquathoigian
tayngang665 - 1 ngocruby9x
tayngang663 - 0 teoteo
tayngang660 - 1 traitimbuon
tayngang661 - 0 tralacmi
tayngang663 - 2 vitty
tayngang663 - 0 anhhong9011
tayngang661 - 3 cry99
tayngang662 - 4 jiji001
tayngang662 - 0 canho
tayngang663 - 2 totoro
tayngang662 - 1 vientuong
tayngang662 - 1 hanalov1
tayngang661 - 0 hamynn
tayngang661 - 1 ekxanh
tayngang663 - 1 thuyt1
tayngang662 - 0 xuanthupro
tayngang662 - 0 hihi112
tayngang663 - 0 lanthanh