kaitokun
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.62%
  • Chỉ số xã hội 65
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kaitokun1 - 0 jang80
kaitokun1 - 0 heodat91
kaitokun1 - 0 khiconjx
kaitokun0 - 1 ekxanh
kaitokun2 - 0 nkocdethuong
kaitokun2 - 12 wibunotsimpttv2k7
kaitokun3 - 1 nguyentri10x
kaitokun2 - 1 lizmatt
kaitokun3 - 0 noodles
kaitokun1 - 0 nguyennhisopoor
kaitokun0 - 2 vozanhxyz
kaitokun0 - 1 kidboy
kaitokun2 - 2 tieuling
kaitokun1 - 0 lemaipa
kaitokun2 - 0 suoingoc
kaitokun1 - 1 mayakieu
kaitokun3 - 0 quangkohocgioi
kaitokun2 - 4 cobebencuaso
kaitokun0 - 1 nomad
kaitokun2 - 2 tungk3
kaitokun1 - 0 paduc
kaitokun1 - 0 lenka
kaitokun2 - 1 vtvtvt
kaitokun2 - 1 phoboialy
kaitokun2 - 0 krixi
kaitokun4 - 0 gecko88
kaitokun1 - 0 congacaro2006
kaitokun2 - 0 thutrang
kaitokun2 - 0 quangkhang
kaitokun2 - 0 phungtien
kaitokun2 - 0 totoro
kaitokun2 - 0 phameco
kaitokun2 - 0 paradol
kaitokun1 - 1 hamynn
kaitokun3 - 0 loclatoi
kaitokun3 - 0 dethualam0123456789
kaitokun0 - 1 vngn175
kaitokun1 - 0 asthemoon
kaitokun2 - 0 bexinkk
kaitokun3 - 1 bibi0101
kaitokun0 - 3 firouz
kaitokun2 - 0 heokool
kaitokun2 - 2 lvtrung
kaitokun0 - 2 nanigenai
kaitokun2 - 0 huyluxz
kaitokun1 - 3 hieuga
kaitokun0 - 1 badboy
kaitokun1 - 0 mikochan
kaitokun2 - 3 saobang
kaitokun3 - 1 trannhat
kaitokun1 - 0 lamhieuthuan
kaitokun0 - 1 launchsite
kaitokun1 - 0 robin
kaitokun2 - 0 nguyenmanhlama01
kaitokun1 - 0 quangquang
kaitokun1 - 0 homaitrucmy
kaitokun3 - 3 tranhang07
kaitokun1 - 1 trunghieu87
kaitokun6 - 2 meokitty
kaitokun3 - 1 nhathaha
kaitokun1 - 1 phuongxoan
kaitokun6 - 1 yangyang
kaitokun1 - 1 lejun
kaitokun1 - 0 hoaanhdao2008
kaitokun0 - 1 linda