phamvo
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,871
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Chỉ số xã hội 98
  • Chỉ số đam mê 2.40
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phamvo2 - 0 muadongcauca
phamvo2 - 0 vientuong
phamvo1 - 2 kyhoi
phamvo2 - 5 wibunotsimpttv2k7
phamvo0 - 1 vtvtvt
phamvo2 - 0 alecharry91
phamvo1 - 3 carocuibap28
phamvo3 - 4 mainhat
phamvo5 - 0 jang80
phamvo0 - 2 sinbad
phamvo3 - 0 moimoimoimoi
phamvo1 - 0 minhhihihi
phamvo1 - 0 tuilaanh
phamvo3 - 4 nupakachi
phamvo4 - 1 carohcm
phamvo0 - 1 kumthy
phamvo3 - 0 tapchoilon
phamvo1 - 0 minhquan58
phamvo1 - 0 thuykieu
phamvo1 - 2 kairos
phamvo3 - 1 linda
phamvo5 - 1 gahapchao
phamvo1 - 2 chiukonoi
phamvo1 - 5 nguyentam2k
phamvo1 - 2 tdthuan2021
phamvo0 - 1 linhlucden
phamvo0 - 1 bemuoi
phamvo2 - 0 zronice
phamvo1 - 0 bestdesttroy
phamvo1 - 1 donan
phamvo4 - 0 lovanton
phamvo1 - 0 donghocat
phamvo0 - 2 vikend
phamvo3 - 0 gomoko
phamvo0 - 5 thienthansau
phamvo1 - 0 timexiu
phamvo0 - 1 jiji001
phamvo1 - 1 titus
phamvo0 - 1 kungfugirl
phamvo1 - 0 minhcaro
phamvo0 - 1 romantic
phamvo1 - 0 cuong97
phamvo1 - 0 direcottr
phamvo0 - 1 launchsite
phamvo0 - 2 haicuibap
phamvo1 - 0 vesau
phamvo0 - 1 nhockiv
phamvo1 - 1 director
phamvo0 - 1 keyofbeauty
phamvo1 - 0 dongianlaso1
phamvo5 - 8 beba888
phamvo0 - 1 nhatmai
phamvo1 - 2 binhnhi
phamvo0 - 1 nttthuy
phamvo0 - 1 crystal
phamvo2 - 3 nakime3769
phamvo1 - 0 liuhuy314
phamvo0 - 1 btran2912
phamvo3 - 2 ekxanh
phamvo1 - 1 mayakieu
phamvo2 - 3 thuyt1
phamvo1 - 1 vichio
phamvo3 - 1 dorabase
phamvo0 - 1 yumkhin
phamvo1 - 2 tralacmi
phamvo1 - 0 bikty
phamvo2 - 0 ngang123
phamvo1 - 1 hoangphuc2040
phamvo1 - 1 ov2nd
phamvo2 - 2 ngocanhgalaxy
phamvo3 - 1 lanthanh
phamvo0 - 1 buomchua
phamvo2 - 0 khoailangnuong
phamvo1 - 2 yoshida
phamvo7 - 4 caonhocodon
phamvo3 - 1 yoona
phamvo1 - 4 huongly
phamvo0 - 1 onlytrust
phamvo2 - 3 heolovemusic
phamvo1 - 2 ampen
phamvo2 - 4 vanvolang
phamvo3 - 2 huynhbaobao
phamvo2 - 1 happy123
phamvo0 - 1 hannie
phamvo10 - 1 thutrang
phamvo2 - 1 dungtrieu
phamvo1 - 0 phuongxoan
phamvo1 - 0 quangmetro
phamvo2 - 4 huongkute
phamvo1 - 6 tinhthoixotxa
phamvo2 - 0 hoadongtien00
phamvo3 - 0 nhatvy2291
phamvo0 - 1 karamu
phamvo2 - 0 thuytinhkhoc
phamvo1 - 1 nhimxu
phamvo1 - 3 beyeupk
phamvo2 - 2 osin2k
phamvo4 - 4 duyen10