chopper
  • Hạng ...
  • Ngọc 60,778
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 85.29%
  • Chỉ số xã hội 136
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chopper3 - 3 hihihihhihih
chopper2 - 0 nganbali
chopper5 - 2 huemy
chopper1 - 0 nhathaha
chopper3 - 0 lanhphong
chopper0 - 5 gomukupro33333
chopper2 - 1 lanthanh
chopper3 - 0 jang80
chopper5 - 1 linda
chopper3 - 8 wibunotsimpttv2k7
chopper2 - 1 vnnguyendung
chopper1 - 0 hamynn
chopper4 - 3 hoangthienxa
chopper1 - 0 hoagiay123
chopper1 - 0 vanvolang
chopper2 - 0 zerooh
chopper4 - 0 ngocdinh
chopper1 - 0 thuphuongle99
chopper2 - 0 cocuser
chopper1 - 0 hector
chopper1 - 0 vitaminc
chopper7 - 3 mrrua
chopper4 - 2 thiengon123
chopper2 - 1 ngocluan
chopper9 - 21 vtvtvt
chopper46 - 58 firouz
chopper1 - 0 nguyenquanglinh
chopper4 - 1 ngocsonhb
chopper3 - 7 emdangicachly
chopper7 - 9 thienthan999
chopper1 - 0 nguyenchausang
chopper2 - 0 thusieudepgai
chopper7 - 6 marionew
chopper6 - 14 support
chopper0 - 1 endlesslove
chopper3 - 2 saobang
chopper1 - 3 corona
chopper7 - 2 huongly
chopper7 - 3 nammien
chopper18 - 3 thimhuong
chopper12 - 4 carohcm
chopper6 - 4 ampen
chopper13 - 10 nhimxu
chopper3 - 0 happykid76
chopper1 - 0 heodat91
chopper1 - 0 diquathoigian
chopper3 - 0 cayruong
chopper7 - 17 rongar
chopper2 - 0 hannie
chopper2 - 0 nguoivohinh
chopper4 - 0 toanluf
chopper3 - 2 tayphuongthatbai
chopper0 - 6 dongianlaso1
chopper12 - 2 phongyeu
chopper11 - 10 boomx
chopper4 - 1 duytrung1991
chopper3 - 0 bibi0101
chopper14 - 6 waifu207otaku
chopper1 - 0 phuongxoan
chopper5 - 0 dungtrieu
chopper2 - 0 quangmetro
chopper1 - 0 tieuyeutinh
chopper7 - 3 nhabanbo
chopper7 - 6 tuongsinh
chopper2 - 0 cuopbiensoh2o
chopper4 - 3 mrboo
chopper7 - 1 huynhbaobao
chopper8 - 1 thythy2021
chopper2 - 9 sauminh
chopper12 - 5 chuotbobo
chopper2 - 1 tuanlongtt
chopper1 - 0 dietcovid
chopper2 - 0 mjetran
chopper5 - 2 nhucanhvacbay
chopper5 - 1 anhhong9011
chopper0 - 3 poseidon
chopper9 - 1 huyluxz
chopper11 - 10 thuydung25
chopper0 - 5 quangquang
chopper1 - 7 jiji001
chopper0 - 2 junz2222
chopper1 - 0 tungk3
chopper1 - 0 ekxanh
chopper2 - 0 phuongkarry
chopper5 - 4 robin
chopper8 - 6 loclatoi
chopper3 - 0 socnau
chopper2 - 0 hoadongtien00
chopper16 - 11 kidboy
chopper1 - 0 ozonevietnam
chopper1 - 0 thaomoc
chopper1 - 0 hanalov1
chopper7 - 4 tranhang07
chopper2 - 0 cobebencuaso
chopper1 - 0 cumeo
chopper1 - 0 luckystar
chopper5 - 4 direcottr
chopper1 - 0 heoway
chopper1 - 0 binhphonui
chopper5 - 2 dorabase