chachacha
  • Hạng 75
  • Ngọc 6,765
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 91.43%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 7.93
  • Thời gian tham gia 5 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có