nhavodichmoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 33,624
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.36%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nhavodichmoi9 - 2 heolovemusic
nhavodichmoi0 - 1 tahuuson
nhavodichmoi0 - 4 yephdith
nhavodichmoi1 - 0 vuabip
nhavodichmoi0 - 3 phiacuoiconduong
nhavodichmoi1 - 2 supersen
nhavodichmoi2 - 0 thuyyy
nhavodichmoi7 - 4 ov2nd
nhavodichmoi3 - 1 firouz
nhavodichmoi1 - 1 nammien
nhavodichmoi11 - 2 phuongminh
nhavodichmoi12 - 12 cuongni
nhavodichmoi10 - 4 thutrang
nhavodichmoi13 - 7 beyeupk
nhavodichmoi2 - 0 jang80
nhavodichmoi5 - 0 nuhondanhroi
nhavodichmoi8 - 2 osin2k
nhavodichmoi15 - 0 gomoko
nhavodichmoi1 - 0 emdangicachly
nhavodichmoi1 - 1 nguyentam2k
nhavodichmoi1 - 2 blackwidow
nhavodichmoi1 - 0 dungnhinlai
nhavodichmoi2 - 0 minhcaro
nhavodichmoi0 - 1 lunox
nhavodichmoi1 - 0 ductoan
nhavodichmoi2 - 0 carohcm
nhavodichmoi2 - 1 iamkevin79nhatrang
nhavodichmoi1 - 2 caonhocodon
nhavodichmoi5 - 3 huongly
nhavodichmoi2 - 1 tuliphalan
nhavodichmoi2 - 0 tralacmi
nhavodichmoi5 - 0 nhocyeusky
nhavodichmoi6 - 0 vesau
nhavodichmoi5 - 0 huemy
nhavodichmoi2 - 0 paduc
nhavodichmoi2 - 0 sieuga
nhavodichmoi1 - 0 vitty
nhavodichmoi1 - 0 lejun
nhavodichmoi7 - 0 binhphonui
nhavodichmoi1 - 0 oxoxox
nhavodichmoi1 - 0 meokitty
nhavodichmoi1 - 0 saobang
nhavodichmoi0 - 1 junz2222
nhavodichmoi1 - 3 huongkute
nhavodichmoi1 - 1 hoadongtien00
nhavodichmoi3 - 1 vientuong
nhavodichmoi10 - 3 suoingoc
nhavodichmoi1 - 0 thuphuongle99
nhavodichmoi1 - 0 phungtien
nhavodichmoi6 - 1 totoro
nhavodichmoi4 - 1 thuytinhkhoc
nhavodichmoi3 - 0 ngocluan
nhavodichmoi1 - 0 kyhoi
nhavodichmoi1 - 0 nhi9897
nhavodichmoi1 - 0 hhhanhdnvkfs