tayphuongthatbai
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.56%
  • Chỉ số xã hội 72
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tayphuongthatbai0 - 2 wibunotsimpttv2k7
tayphuongthatbai2 - 3 astrazeneca
tayphuongthatbai3 - 1 peheo
tayphuongthatbai3 - 4 timkiem
tayphuongthatbai5 - 2 anhhong9011
tayphuongthatbai8 - 4 carohcm
tayphuongthatbai3 - 7 hdmi2000
tayphuongthatbai1 - 1 tamthuong262
tayphuongthatbai2 - 3 chopper
tayphuongthatbai2 - 1 cayruong
tayphuongthatbai0 - 3 nguyentam2k
tayphuongthatbai1 - 0 bemaymimi
tayphuongthatbai5 - 5 tungk3
tayphuongthatbai1 - 0 titus
tayphuongthatbai0 - 1 bon2k7
tayphuongthatbai1 - 0 bongbongmua12
tayphuongthatbai5 - 3 bemuoi
tayphuongthatbai0 - 1 hermes
tayphuongthatbai0 - 2 linhlucden
tayphuongthatbai4 - 1 lejun
tayphuongthatbai3 - 0 chuotmom
tayphuongthatbai0 - 1 launchsite
tayphuongthatbai4 - 1 nguyenmanhlama01
tayphuongthatbai1 - 4 byeyou
tayphuongthatbai1 - 0 sinbad
tayphuongthatbai1 - 1 giodaingan
tayphuongthatbai1 - 2 gahapchao
tayphuongthatbai1 - 4 erial
tayphuongthatbai2 - 0 kim93
tayphuongthatbai1 - 1 covid19
tayphuongthatbai2 - 0 tieuholy
tayphuongthatbai0 - 2 hieuga
tayphuongthatbai3 - 0 vnnguyendung
tayphuongthatbai4 - 0 luke911
tayphuongthatbai4 - 2 galaem
tayphuongthatbai3 - 0 luckystar
tayphuongthatbai4 - 0 karamu
tayphuongthatbai2 - 2 nhatmai
tayphuongthatbai1 - 0 trunghieu87
tayphuongthatbai3 - 1 xuanthupro
tayphuongthatbai1 - 10 kxhkxh
tayphuongthatbai7 - 0 heodat91
tayphuongthatbai1 - 1 ngocanhgalaxy
tayphuongthatbai0 - 2 doneforme
tayphuongthatbai0 - 1 endlesslove
tayphuongthatbai3 - 0 lyquoc
tayphuongthatbai1 - 0 nguyen0148
tayphuongthatbai3 - 0 nhocyeusky
tayphuongthatbai4 - 0 tuanlongtt
tayphuongthatbai2 - 1 bangtam2312
tayphuongthatbai2 - 0 duyen10
tayphuongthatbai4 - 0 changtraivotinh035
tayphuongthatbai2 - 0 nhimxu
tayphuongthatbai1 - 1 heokool
tayphuongthatbai1 - 0 mailady
tayphuongthatbai1 - 1 mavuong
tayphuongthatbai1 - 1 ngocluan
tayphuongthatbai2 - 0 lanhphong
tayphuongthatbai3 - 0 kidboy
tayphuongthatbai2 - 1 lexuan22
tayphuongthatbai3 - 0 quachdozz
tayphuongthatbai3 - 0 btran2912
tayphuongthatbai2 - 2 ngocruby9x
tayphuongthatbai0 - 1 liuhuy314
tayphuongthatbai1 - 4 mayakieu
tayphuongthatbai3 - 4 tenshi
tayphuongthatbai2 - 0 cumeo
tayphuongthatbai0 - 1 direcottr
tayphuongthatbai2 - 0 hoaanhdao2008
tayphuongthatbai4 - 0 meokitty
tayphuongthatbai0 - 2 tuyetmuahe
tayphuongthatbai4 - 0 nhathaha