nuhondanhroi
  • Hạng ...
  • Ngọc 80,331
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.80%
  • Chỉ số xã hội 125
  • Chỉ số đam mê 49.90
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nuhondanhroi4 - 4 happykid76
nuhondanhroi5 - 7 nakime3769
nuhondanhroi5 - 4 khiconjx
nuhondanhroi5 - 4 ekxanh
nuhondanhroi1 - 3 trucmai
nuhondanhroi28 - 34 meokitty
nuhondanhroi3 - 0 huemy
nuhondanhroi2 - 1 binhphonui
nuhondanhroi4 - 5 nhathaha
nuhondanhroi13 - 16 thanhvan2021
nuhondanhroi11 - 6 chuotbobo
nuhondanhroi7 - 8 vientuong
nuhondanhroi2 - 1 ngocluan
nuhondanhroi7 - 6 frankho
nuhondanhroi0 - 4 linhlucden
nuhondanhroi2 - 1 saosaysua
nuhondanhroi1 - 2 lexuan22
nuhondanhroi9 - 9 suoingoc
nuhondanhroi23 - 22 tuoiconrong
nuhondanhroi4 - 9 ngocanhgalaxy
nuhondanhroi4 - 0 thaonguyencafe
nuhondanhroi8 - 4 lanhphong
nuhondanhroi27 - 17 nguyenhonganh
nuhondanhroi40 - 32 ngocruby9x
nuhondanhroi3 - 2 tungk3
nuhondanhroi8 - 6 cumeo
nuhondanhroi4 - 3 phuongkarry
nuhondanhroi1 - 0 thinpham
nuhondanhroi21 - 17 heoway
nuhondanhroi2 - 7 heoconhamchoi
nuhondanhroi0 - 17 endlesslove
nuhondanhroi1 - 0 firouz
nuhondanhroi12 - 5 tralacmi
nuhondanhroi1 - 2 buoidayne
nuhondanhroi3 - 1 lovewinter
nuhondanhroi10 - 5 yoshida
nuhondanhroi12 - 10 khoailangnuong
nuhondanhroi0 - 2 saobang
nuhondanhroi11 - 5 kulito
nuhondanhroi1 - 0 nagato
nuhondanhroi4 - 6 bexinkk
nuhondanhroi6 - 4 tieuholy
nuhondanhroi2 - 7 mynno
nuhondanhroi0 - 5 nhavodichmoi
nuhondanhroi3 - 1 lasaurieng
nuhondanhroi1 - 0 thuytinhkhoc
nuhondanhroi4 - 3 nhimxu
nuhondanhroi0 - 5 tuyetmuahe
nuhondanhroi9 - 5 cuccu
nuhondanhroi23 - 7 nttthuy
nuhondanhroi18 - 8 vnnguyendung
nuhondanhroi18 - 17 chuotmom
nuhondanhroi7 - 4 vichio
nuhondanhroi11 - 15 qindy
nuhondanhroi0 - 2 dongianlaso1
nuhondanhroi19 - 8 hamynn
nuhondanhroi13 - 6 mikochan
nuhondanhroi15 - 18 hoadongtien00
nuhondanhroi7 - 7 crystal
nuhondanhroi5 - 9 cobebencuaso
nuhondanhroi10 - 17 ngannguyen
nuhondanhroi10 - 12 thaomoc
nuhondanhroi11 - 13 myhangsg
nuhondanhroi19 - 22 nhipcautre21
nuhondanhroi4 - 8 beyeupk
nuhondanhroi7 - 13 thythy2021
nuhondanhroi18 - 11 vitsenpaii
nuhondanhroi2 - 6 alphax
nuhondanhroi14 - 12 nhatvy2291
nuhondanhroi4 - 2 thienthan999
nuhondanhroi2 - 3 lemaipa
nuhondanhroi0 - 2 phuhung
nuhondanhroi2 - 1 heodat91
nuhondanhroi11 - 12 michnhi
nuhondanhroi2 - 5 mayakieu
nuhondanhroi1 - 0 ladieubong
nuhondanhroi7 - 9 vitty
nuhondanhroi0 - 2 bingan
nuhondanhroi0 - 5 caonhocodon
nuhondanhroi1 - 4 yoona
nuhondanhroi3 - 7 hoaanhdao2008
nuhondanhroi0 - 5 lejun
nuhondanhroi10 - 6 serahwang
nuhondanhroi1 - 5 tinhthoixotxa
nuhondanhroi1 - 0 krixi
nuhondanhroi11 - 11 tieuling
nuhondanhroi2 - 2 lucky
nuhondanhroi13 - 19 huongly
nuhondanhroi22 - 25 hoarung
nuhondanhroi9 - 15 thuphuongle99
nuhondanhroi1 - 2 gaodo
nuhondanhroi2 - 4 h2so4
nuhondanhroi1 - 0 socnau
nuhondanhroi0 - 1 hermes
nuhondanhroi1 - 5 bangtam2312
nuhondanhroi14 - 10 lolovp
nuhondanhroi8 - 10 yukii
nuhondanhroi2 - 3 thimhuong
nuhondanhroi1 - 2 vesau
nuhondanhroi7 - 10 phuongminh