thusieudepgai
  • Hạng 43
  • Ngọc 11,436
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.79%
  • Chỉ số xã hội 131
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 10 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thusieudepgai0 - 2 heodat91
thusieudepgai3 - 3 nttthuy
thusieudepgai0 - 2 sieutron
thusieudepgai0 - 2 hamynn
thusieudepgai1 - 2 toxuanhoang
thusieudepgai1 - 1 crystal
thusieudepgai0 - 1 lanthanh
thusieudepgai0 - 2 chuotbobo
thusieudepgai0 - 2 nguoivohinh
thusieudepgai0 - 3 hanhphucvotan
thusieudepgai1 - 1 huongly
thusieudepgai0 - 1 eketao
thusieudepgai1 - 1 yoona
thusieudepgai0 - 2 frankho
thusieudepgai1 - 0 conghfhsdjasdma
thusieudepgai0 - 3 thythy2021
thusieudepgai0 - 2 nhatvy2291
thusieudepgai0 - 1 nhibuong
thusieudepgai2 - 0 tralacmi
thusieudepgai0 - 1 thimhuong
thusieudepgai0 - 1 trailangthang
thusieudepgai1 - 0 dannyvnn
thusieudepgai0 - 2 anhhong9011
thusieudepgai0 - 2 chopper
thusieudepgai1 - 0 lemaipa
thusieudepgai0 - 1 nguyentri10x
thusieudepgai1 - 0 pingpong
thusieudepgai0 - 1 phongyeu
thusieudepgai0 - 3 peheo
thusieudepgai0 - 2 bingan
thusieudepgai0 - 2 hoarung
thusieudepgai0 - 1 heolovemusic
thusieudepgai1 - 1 dolphin
thusieudepgai1 - 2 thaonguyencafe
thusieudepgai1 - 4 viphung
thusieudepgai0 - 2 mailady
thusieudepgai2 - 0 heokool
thusieudepgai0 - 1 khanhlucky97
thusieudepgai1 - 1 biktyne
thusieudepgai1 - 0 thuong95
thusieudepgai2 - 3 tuanlongtt
thusieudepgai1 - 3 buonnhoem
thusieudepgai0 - 3 huyluxz
thusieudepgai0 - 1 phuongkarry
thusieudepgai0 - 1 meokitty
thusieudepgai1 - 0 hoangduy357
thusieudepgai0 - 1 gaodo
thusieudepgai1 - 2 teoteo
thusieudepgai0 - 2 wibunotsimpttv2k7
thusieudepgai0 - 1 lucky
thusieudepgai0 - 2 nhimxu
thusieudepgai0 - 1 nhocyeusky
thusieudepgai1 - 0 phuongminh
thusieudepgai0 - 3 thutrang
thusieudepgai0 - 1 huongkute
thusieudepgai8 - 3 waifu207otaku
thusieudepgai0 - 1 langtu
thusieudepgai1 - 2 nhabanbo
thusieudepgai0 - 2 dragon
thusieudepgai0 - 1 tuliphalan
thusieudepgai0 - 1 hannie
thusieudepgai0 - 3 maruko
thusieudepgai0 - 3 mavuong
thusieudepgai0 - 1 mrrua
thusieudepgai0 - 2 ngannguyen
thusieudepgai0 - 2 hoadongtien00
thusieudepgai2 - 0 binhnhi
thusieudepgai2 - 0 duyen10
thusieudepgai0 - 1 vuamui
thusieudepgai0 - 1 h2so4
thusieudepgai0 - 1 bangtam2312
thusieudepgai0 - 1 ampen
thusieudepgai1 - 0 toanluf
thusieudepgai1 - 0 phongca
thusieudepgai1 - 0 flash
thusieudepgai1 - 0 osin2k
thusieudepgai0 - 1 ngocluan
thusieudepgai1 - 1 tieuling
thusieudepgai0 - 1 bibi0101
thusieudepgai0 - 1 hoagiay123
thusieudepgai0 - 2 ov2nd
thusieudepgai1 - 0 giodaingan
thusieudepgai0 - 3 thuykien
thusieudepgai1 - 0 ngocruby9x
thusieudepgai0 - 3 nakime3769
thusieudepgai0 - 3 vietnamovernight
thusieudepgai0 - 1 cumeo
thusieudepgai0 - 1 mrboo
thusieudepgai0 - 1 boomx
thusieudepgai0 - 1 mjetran
thusieudepgai0 - 1 moitapchoi
thusieudepgai0 - 1 liuhuy314
thusieudepgai1 - 0 lanhphong
thusieudepgai0 - 1 vitsenpaii
thusieudepgai0 - 1 cobebencuaso
thusieudepgai0 - 1 thuphuongle99
thusieudepgai0 - 1 bonam
thusieudepgai0 - 1 trungvn
thusieudepgai0 - 1 builan0209
thusieudepgai0 - 1 tuoiconrong