danbienday
  • Hạng ...
  • Ngọc 19,283
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.22%
  • Chỉ số xã hội 148
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
danbienday2 - 1 vtvtvt
danbienday2 - 0 aiamcaro
danbienday4 - 0 namvuhoai11a7
danbienday1 - 0 rimurusama1707
danbienday0 - 2 trasua
danbienday1 - 0 dietcovid
danbienday2 - 0 duykungfu9x
danbienday10 - 10 saobang
danbienday2 - 0 lyquoc
danbienday2 - 0 khiconjx
danbienday0 - 3 rubikson
danbienday1 - 2 galaem
danbienday1 - 0 egertrgdfaeg
danbienday4 - 0 lanthanh
danbienday2 - 0 endlesslove
danbienday4 - 0 hades
danbienday1 - 1 gahapchao
danbienday0 - 1 detutlong
danbienday2 - 0 carohcm
danbienday0 - 2 nguyentam2k
danbienday4 - 3 nhatmai
danbienday2 - 2 sinbad
danbienday1 - 0 tamthuong262
danbienday4 - 4 hoangphuc2040
danbienday6 - 6 toxuanhoang
danbienday3 - 0 khoailangnuong
danbienday0 - 4 dongianlaso1
danbienday1 - 0 memberhn
danbienday0 - 1 thuycieu
danbienday1 - 1 timexiu
danbienday2 - 2 blackzk
danbienday3 - 1 tinhthoixotxa
danbienday1 - 4 jiji001
danbienday4 - 0 binhnhi
danbienday2 - 0 thythy2021
danbienday5 - 0 dorabase
danbienday10 - 2 jang80
danbienday1 - 0 nammien
danbienday1 - 1 madfad
danbienday1 - 0 caonhocodon
danbienday2 - 0 krixi
danbienday0 - 5 launchsite
danbienday0 - 2 bibomedia
danbienday4 - 0 hatchback
danbienday2 - 0 choiluon
danbienday2 - 2 nkocdethuong
danbienday3 - 2 thutrang
danbienday6 - 1 waifu207otaku
danbienday2 - 0 ngocsonhb
danbienday4 - 1 karamu
danbienday0 - 1 titus
danbienday2 - 0 chihiro
danbienday1 - 1 ocschos
danbienday3 - 1 beba888
danbienday1 - 1 huongkute
danbienday2 - 0 hieno
danbienday1 - 1 robin
danbienday2 - 0 vitsenpaii
danbienday2 - 3 romantic
danbienday2 - 1 songgio
danbienday1 - 1 tayngang66
danbienday1 - 0 lanhphong
danbienday1 - 0 husky
danbienday1 - 2 vuaphapthuatkybi
danbienday2 - 2 saphia
danbienday0 - 6 kxhkxh
danbienday0 - 2 director
danbienday0 - 2 kungfugirl
danbienday3 - 0 kocantenok123
danbienday4 - 0 bongo
danbienday1 - 0 dragon
danbienday2 - 0 duy182882828a
danbienday0 - 1 sugarbabyy
danbienday3 - 1 phungtien
danbienday4 - 1 nhatvy2291
danbienday3 - 0 thaonguyencafe
danbienday2 - 0 crisdevilgamer
danbienday3 - 0 thaomoc
danbienday2 - 0 omgtnc
danbienday3 - 6 lexuan22
danbienday1 - 0 gecko88
danbienday3 - 4 dannyvnn
danbienday3 - 1 kimhan
danbienday2 - 0 keosua
danbienday3 - 0 supersen
danbienday1 - 2 trongdat28
danbienday1 - 3 batbai5397
danbienday5 - 1 hdmi2000
danbienday5 - 3 meokitty
danbienday4 - 0 thuong95
danbienday2 - 0 heoconhamchoi
danbienday1 - 3 tuyetmuahe
danbienday3 - 0 serahwang
danbienday3 - 0 yoshida
danbienday3 - 0 doiconcodon
danbienday2 - 0 bangtam2312
danbienday4 - 0 tuanlongtt
danbienday2 - 0 osin2k
danbienday11 - 3 chuotbobo
danbienday2 - 2 chauky77