nganhuong
  • Hạng ...
  • Ngọc 18,005
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 67.11%
  • Chỉ số xã hội 76
  • Chỉ số đam mê 3.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nganhuong1 - 0 vanluc
nganhuong11 - 6 linda
nganhuong2 - 0 carohcm
nganhuong1 - 0 sonyvaio99
nganhuong4 - 1 thuyyy
nganhuong0 - 1 abcabcabc
nganhuong6 - 0 tralacmi
nganhuong2 - 1 giacmomh
nganhuong3 - 6 thangchin
nganhuong4 - 1 ngocanhgalaxy
nganhuong5 - 0 nguyenquangchung87
nganhuong4 - 2 kamichan
nganhuong3 - 3 sitaile
nganhuong3 - 1 lee16
nganhuong1 - 0 annaa99
nganhuong7 - 8 nhatmai
nganhuong12 - 11 thienthansau
nganhuong4 - 0 kienmai
nganhuong1 - 0 ngodiecpham
nganhuong0 - 1 anhtuteoteo
nganhuong0 - 1 dongianlaso1
nganhuong3 - 3 galaem
nganhuong2 - 2 haicuibap
nganhuong4 - 2 dungnhinlai
nganhuong1 - 0 songgio
nganhuong1 - 16 launchsite
nganhuong0 - 1 hieuga
nganhuong0 - 1 husky
nganhuong1 - 0 thaibinhduong
nganhuong1 - 0 beba888
nganhuong1 - 0 nguyentam2k
nganhuong3 - 4 hermes
nganhuong1 - 0 buonnhoem
nganhuong1 - 0 hoangtuhieu95
nganhuong4 - 2 erial
nganhuong1 - 1 playcaro20
nganhuong4 - 1 hatchback
nganhuong0 - 1 trasua
nganhuong0 - 1 nhockiv
nganhuong1 - 0 tussp123
nganhuong0 - 1 cuong97
nganhuong4 - 1 totoro
nganhuong1 - 3 beyeupk
nganhuong1 - 0 johnlee22
nganhuong2 - 0 bibi0101
nganhuong2 - 0 chauky77
nganhuong0 - 3 jinjiebang
nganhuong5 - 2 bemuoi
nganhuong10 - 2 tuoiconrong
nganhuong6 - 3 karamu
nganhuong2 - 1 trum5truong
nganhuong5 - 2 ngocdinh
nganhuong10 - 4 thuyt1
nganhuong4 - 1 nhathaha
nganhuong1 - 0 vnhello
nganhuong5 - 1 lemaipa
nganhuong3 - 0 letsgoled
nganhuong7 - 8 lazytomcat
nganhuong3 - 1 hxmb26
nganhuong4 - 0 class100
nganhuong2 - 2 eketao
nganhuong4 - 0 langtu
nganhuong1 - 0 vietnamovernight
nganhuong1 - 1 trucmai
nganhuong1 - 1 chamtay
nganhuong0 - 2 x0nguoidanhco0x
nganhuong0 - 1 trunghieu87
nganhuong2 - 0 lejun
nganhuong3 - 0 hoangduy357
nganhuong0 - 1 cuacon7
nganhuong1 - 0 tahuuson
nganhuong3 - 0 unclepichu
nganhuong4 - 0 maruko
nganhuong4 - 0 phungtien
nganhuong3 - 0 nguoivohinh
nganhuong4 - 0 dungtrieu