minhbaoa01
  • Hạng ...
  • Ngọc 8,105
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 24.64%
  • Chỉ số xã hội 69
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 10 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
minhbaoa010 - 1 dung07
minhbaoa011 - 0 imchau1412
minhbaoa011 - 0 imminhbao
minhbaoa012 - 0 minhnopro
minhbaoa012 - 0 ngphgdeptrai
minhbaoa012 - 0 legendvndmga
minhbaoa010 - 1 manhlamm
minhbaoa010 - 1 pingpong
minhbaoa0121 - 7 cuongnguyen
minhbaoa010 - 1 binhnhi
minhbaoa017 - 3 baonguyena01
minhbaoa014 - 15 nguyenmanhlama01
minhbaoa010 - 3 bikty
minhbaoa011 - 1 quylinh97
minhbaoa011 - 0 kim93
minhbaoa011 - 2 nttthuy
minhbaoa011 - 0 supersen
minhbaoa010 - 1 celeron4ghz
minhbaoa010 - 1 nevergiveup
minhbaoa010 - 2 tieuyeutinh
minhbaoa010 - 1 binbon
minhbaoa010 - 1 saosaysua
minhbaoa011 - 0 h1h8h
minhbaoa011 - 0 nakime3769
minhbaoa010 - 1 vangbacdaquy
minhbaoa010 - 1 mkai102
minhbaoa010 - 1 cuong97
minhbaoa010 - 1 btp2k8
minhbaoa010 - 1 teoteo
minhbaoa014 - 4 tien09
minhbaoa010 - 1 vichio
minhbaoa010 - 1 huongly
minhbaoa010 - 2 sabo2412
minhbaoa010 - 2 husky
minhbaoa010 - 2 thuphuongle99
minhbaoa010 - 1 vesau
minhbaoa010 - 2 phuongminh
minhbaoa010 - 1 vuongkhanh
minhbaoa010 - 2 ampen
minhbaoa010 - 1 jang80
minhbaoa012 - 0 tuss2009
minhbaoa010 - 3 sujichan
minhbaoa010 - 1 huynhbaobao
minhbaoa011 - 1 maruko
minhbaoa011 - 1 hanhphucvotan
minhbaoa010 - 1 yeuduoi
minhbaoa010 - 2 sieutron
minhbaoa010 - 1 h2so4
minhbaoa010 - 2 beyeupk
minhbaoa010 - 1 thaonguyencafe
minhbaoa011 - 0 lama01
minhbaoa011 - 0 tuananh919
minhbaoa011 - 0 ksimonfc
minhbaoa010 - 6 quachdozz
minhbaoa010 - 6 kidboy
minhbaoa011 - 0 haibestraz123
minhbaoa010 - 1 mikochan
minhbaoa010 - 4 hoangduy357
minhbaoa010 - 1 lejun
minhbaoa012 - 0 xh295
minhbaoa010 - 3 builan0209
minhbaoa010 - 1 meokitty
minhbaoa010 - 9 huemy
minhbaoa011 - 3 tahuy
minhbaoa010 - 1 lazytomcat
minhbaoa010 - 1 durable
minhbaoa010 - 2 toanluf
minhbaoa010 - 1 frankho
minhbaoa013 - 5 lam240709