hieveryone
  • Hạng ...
  • Ngọc 15,091
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.64%
  • Chỉ số xã hội 77
  • Chỉ số đam mê 2.30
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hieveryone5 - 1 doubar
hieveryone1 - 1 tuongsinh
hieveryone0 - 1 sonyvaio99
hieveryone3 - 0 lanthanh
hieveryone0 - 2 astrazeneca
hieveryone2 - 3 lvthia1989
hieveryone1 - 0 marionew
hieveryone2 - 0 abcabcabc
hieveryone1 - 1 aquadogkr1
hieveryone1 - 4 hdmi2000
hieveryone2 - 2 nhatmai
hieveryone1 - 2 gahapchao
hieveryone2 - 1 onlytrust
hieveryone3 - 1 nhinhiii1020
hieveryone1 - 0 vanvolang
hieveryone2 - 1 phuongminh
hieveryone1 - 0 vesau
hieveryone4 - 2 carohcm
hieveryone7 - 3 phumyhung
hieveryone4 - 2 congcore2021
hieveryone1 - 0 phungtien
hieveryone0 - 2 nguyentam2k
hieveryone4 - 0 huongly
hieveryone1 - 1 support
hieveryone0 - 1 eketao
hieveryone1 - 0 ngaythangnam211kk
hieveryone2 - 0 hoadongtien00
hieveryone8 - 0 cuccu
hieveryone0 - 3 tamthuong262
hieveryone0 - 2 nguoivohinh
hieveryone0 - 2 linhlucden
hieveryone3 - 2 denhayden
hieveryone3 - 0 hoangdaumoi
hieveryone1 - 0 hoaltm4
hieveryone0 - 2 perhaps
hieveryone2 - 1 tinhthoixotxa
hieveryone4 - 2 waifu207otaku
hieveryone1 - 1 shinken
hieveryone3 - 1 nhucanhvacbay
hieveryone1 - 0 lavu84
hieveryone2 - 1 poseidon
hieveryone5 - 0 chauky77
hieveryone3 - 1 nttthuy
hieveryone1 - 0 nguyenmanhlama01
hieveryone2 - 6 thuykieu
hieveryone2 - 2 maruko
hieveryone1 - 2 launchsite
hieveryone1 - 0 bevipro
hieveryone4 - 2 dannyvnn
hieveryone2 - 0 bemuoi
hieveryone3 - 3 thuyleub30
hieveryone1 - 1 maithao
hieveryone2 - 1 ladieubong
hieveryone4 - 2 thythy2021
hieveryone4 - 2 linda
hieveryone1 - 0 thuytinhkhoc
hieveryone3 - 2 sabo2412
hieveryone6 - 1 keosua
hieveryone1 - 2 teoteo
hieveryone2 - 0 chihiro
hieveryone7 - 6 bibi0101
hieveryone0 - 1 durable
hieveryone1 - 0 manhlama01
hieveryone0 - 1 thanhphomuabay
hieveryone1 - 0 duyen10
hieveryone2 - 2 thaibinhduong
hieveryone1 - 0 btp2k8
hieveryone3 - 0 trucmai
hieveryone3 - 4 thanhvan2021
hieveryone3 - 0 hoarung
hieveryone6 - 9 gatapchoi
hieveryone3 - 2 vnnguyendung
hieveryone0 - 1 endlesslove
hieveryone4 - 0 loclatoi
hieveryone4 - 0 toxuanhoang
hieveryone2 - 0 lucky
hieveryone4 - 0 nhabanbo