thuykieu
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,639
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.40%
  • Chỉ số xã hội 172
  • Chỉ số đam mê 2.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thuykieu2 - 0 vixisthebest
thuykieu0 - 1 peheo
thuykieu2 - 0 kulito
thuykieu2 - 1 mainhat
thuykieu3 - 1 hoangphuc2040
thuykieu4 - 0 vnhello
thuykieu1 - 2 skyedoan12
thuykieu1 - 0 huinumi123
thuykieu1 - 1 tuoiconrong
thuykieu0 - 3 wibunotsimpttv2k7
thuykieu0 - 1 lamcaro2
thuykieu2 - 0 nghiacaro
thuykieu2 - 0 h2so4
thuykieu2 - 0 toanluf
thuykieu2 - 0 totoro
thuykieu5 - 0 thiengon123
thuykieu0 - 1 rongar
thuykieu2 - 0 dolphin
thuykieu1 - 4 vtvtvt
thuykieu4 - 0 vitty
thuykieu3 - 1 langtu
thuykieu2 - 0 chihiro
thuykieu2 - 0 thuyhoa
thuykieu3 - 1 lizmatt
thuykieu1 - 0 happy123
thuykieu1 - 0 vozanhxyz
thuykieu1 - 0 gaodo
thuykieu2 - 0 sieuga
thuykieu0 - 1 phongca
thuykieu2 - 1 hanhphucvotan
thuykieu0 - 1 bongo
thuykieu0 - 2 thuanvan
thuykieu3 - 1 evanst
thuykieu0 - 2 umsangg
thuykieu12 - 6 nothing2fear
thuykieu0 - 2 sinbad
thuykieu2 - 4 biktyy
thuykieu4 - 0 trancuongst
thuykieu0 - 2 carocuibap28
thuykieu0 - 2 fujiwarasai
thuykieu0 - 2 kairos
thuykieu0 - 1 phamvo
thuykieu12 - 8 shinken
thuykieu1 - 1 quangkohocgioi
thuykieu1 - 1 daithieugia22ag
thuykieu9 - 2 gafbuwj
thuykieu1 - 0 satomi31295
thuykieu3 - 1 thuanvn
thuykieu0 - 5 hdmi2000
thuykieu0 - 1 cuong97
thuykieu1 - 0 keluomxac2411
thuykieu4 - 0 martinchannel
thuykieu0 - 4 yephdith
thuykieu3 - 0 nlhoang1911
thuykieu4 - 1 vitsenpaii
thuykieu1 - 0 thanhlongadc04
thuykieu10 - 3 gecko88
thuykieu2 - 8 byeyou
thuykieu0 - 3 belen3
thuykieu2 - 0 nguyenvandong
thuykieu1 - 0 qthien
thuykieu1 - 1 sweets
thuykieu0 - 1 energygirl23
thuykieu1 - 0 phungbinhminh2008
thuykieu1 - 1 travahuong
thuykieu7 - 7 firouz
thuykieu0 - 2 nupakachi
thuykieu5 - 0 heliosxyz
thuykieu0 - 2 osin2k
thuykieu0 - 1 kakachieu030201
thuykieu0 - 1 biktyne
thuykieu12 - 12 carohcm
thuykieu1 - 0 ghostblessyou
thuykieu5 - 1 lanthanh
thuykieu2 - 6 lvthia1989
thuykieu0 - 2 phiacuoiconduong
thuykieu11 - 14 donan
thuykieu1 - 0 trungphata2
thuykieu5 - 1 asthesun
thuykieu1 - 1 dangtiendung
thuykieu1 - 2 vantannguyen
thuykieu2 - 0 aquadogkr1
thuykieu1 - 0 nhatruc2014
thuykieu1 - 2 sabo2412
thuykieu3 - 4 frankho
thuykieu1 - 0 fanlewi
thuykieu1 - 0 tungduc
thuykieu8 - 10 marionew
thuykieu0 - 1 tamthuong262
thuykieu0 - 1 sitaile
thuykieu1 - 0 annaa99
thuykieu5 - 3 anhtuteoteo
thuykieu0 - 2 waifu207otaku
thuykieu0 - 1 maithao
thuykieu0 - 2 astrazeneca
thuykieu9 - 0 minhmanmoi1
thuykieu1 - 0 florence00
thuykieu1 - 0 nguyenngoccc30499
thuykieu2 - 0 teemovnkg01
thuykieu2 - 0 grayzero