anhtuteoteo
  • Hạng ...
  • Ngọc 20,502
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.71%
  • Chỉ số xã hội 85
  • Chỉ số đam mê 1.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anhtuteoteo2 - 0 thuyhoa
anhtuteoteo2 - 0 nguyenquanglinh
anhtuteoteo0 - 1 vtvtvt
anhtuteoteo1 - 1 lvthia1989
anhtuteoteo0 - 1 cuong97
anhtuteoteo0 - 3 perhaps
anhtuteoteo15 - 6 hanhphucvotan
anhtuteoteo0 - 1 sitaile
anhtuteoteo0 - 1 director
anhtuteoteo0 - 3 astrazeneca
anhtuteoteo1 - 0 nhatmai
anhtuteoteo3 - 5 thuykieu
anhtuteoteo2 - 0 ioisiuvhbius131
anhtuteoteo0 - 1 tranminhchien
anhtuteoteo3 - 1 bingan
anhtuteoteo2 - 0 huyenhip1234
anhtuteoteo1 - 0 tiutit205
anhtuteoteo1 - 0 vinhto
anhtuteoteo3 - 1 carohcm
anhtuteoteo1 - 0 loloti
anhtuteoteo3 - 3 gahapchao
anhtuteoteo2 - 0 playcaro20
anhtuteoteo2 - 0 lcchien
anhtuteoteo3 - 0 viphung
anhtuteoteo1 - 2 tamthuong262
anhtuteoteo0 - 3 ctctqlk
anhtuteoteo1 - 0 thiengon123
anhtuteoteo3 - 1 hanalov1
anhtuteoteo1 - 0 cobemongmo
anhtuteoteo2 - 0 huongvip79
anhtuteoteo1 - 0 duchuynh1109
anhtuteoteo1 - 2 trasua
anhtuteoteo2 - 0 toixadong
anhtuteoteo4 - 2 thienloi
anhtuteoteo3 - 0 the2kchessplayer
anhtuteoteo0 - 2 chienminh111
anhtuteoteo1 - 0 lananhhhhh
anhtuteoteo1 - 0 paradol
anhtuteoteo2 - 0 tranngocmanh00
anhtuteoteo1 - 1 saobang
anhtuteoteo0 - 2 dongianlaso1
anhtuteoteo3 - 2 lunox
anhtuteoteo1 - 0 pouralways
anhtuteoteo1 - 2 firouz
anhtuteoteo2 - 0 minhman1707
anhtuteoteo2 - 0 toloveru
anhtuteoteo1 - 0 tieuyeutinh
anhtuteoteo5 - 1 hoangthienxa
anhtuteoteo0 - 1 tonyus
anhtuteoteo2 - 2 poseidon
anhtuteoteo0 - 2 xoayka
anhtuteoteo1 - 0 nganhuong
anhtuteoteo2 - 0 nguyenmanhlama01
anhtuteoteo6 - 6 vesau
anhtuteoteo0 - 3 launchsite
anhtuteoteo2 - 2 phuczelo
anhtuteoteo1 - 0 minhhieua01
anhtuteoteo1 - 4 romantic
anhtuteoteo2 - 0 mavuong
anhtuteoteo0 - 7 karateboy
anhtuteoteo2 - 0 boomx
anhtuteoteo1 - 0 keosua
anhtuteoteo0 - 1 thuykien
anhtuteoteo0 - 2 abcxyz88
anhtuteoteo2 - 1 thesadboy1989
anhtuteoteo4 - 1 durable
anhtuteoteo2 - 0 tungcaro
anhtuteoteo1 - 0 thutrang
anhtuteoteo3 - 0 cobebencuaso
anhtuteoteo7 - 0 thuyt1
anhtuteoteo4 - 0 thinpham
anhtuteoteo10 - 6 cumeo
anhtuteoteo0 - 2 uizaaaaa
anhtuteoteo4 - 0 peheo
anhtuteoteo1 - 0 nhathao
anhtuteoteo2 - 0 chichiemem
anhtuteoteo1 - 0 langtu
anhtuteoteo1 - 0 thimhuong
anhtuteoteo1 - 0 bongo
anhtuteoteo2 - 0 support
anhtuteoteo2 - 0 knight
anhtuteoteo5 - 5 vnnguyendung
anhtuteoteo1 - 0 thienthan999
anhtuteoteo1 - 4 tuyetmuahe
anhtuteoteo2 - 1 trunghieu87