tienphat363
  • Hạng ...
  • Ngọc 1
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.33%
  • Chỉ số xã hội 61
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tienphat3631 - 4 giodaingan
tienphat3636 - 0 thimhuong
tienphat3630 - 3 waifu207otaku
tienphat3632 - 0 ozonevietnam
tienphat3630 - 1 karateboy
tienphat3631 - 30 bikty
tienphat3634 - 0 thinpham
tienphat3634 - 0 cumeo
tienphat3631 - 0 minhbz2
tienphat3632 - 4 thaibinhduong
tienphat3632 - 0 thienthan999
tienphat3633 - 0 phuongminh
tienphat3633 - 0 quangmetro
tienphat3633 - 0 h2so4
tienphat3633 - 0 huongkute
tienphat3630 - 2 thienanlk113
tienphat3630 - 1 dongianlaso1
tienphat3632 - 1 huyyeurin
tienphat3630 - 1 trungquan2k
tienphat3630 - 1 gatapchoi
tienphat36311 - 0 lamcaro2
tienphat3637 - 0 hoangduy357
tienphat3634 - 0 ekxanh
tienphat3634 - 0 cuacon5
tienphat3631 - 0 mayakieu
tienphat3634 - 0 trucmai
tienphat36311 - 2 thuyt1
tienphat3631 - 0 jang80
tienphat3633 - 0 serahwang
tienphat3635 - 0 lazytomcat
tienphat3635 - 0 gecko88
tienphat3633 - 0 nhabanbo
tienphat3635 - 0 kamichan
tienphat3631 - 0 beyeupk
tienphat3639 - 0 heokool
tienphat3633 - 0 bongo
tienphat3637 - 0 peheo
tienphat3635 - 0 hatchback
tienphat3631 - 0 happykid76
tienphat3633 - 0 sieuga
tienphat3635 - 2 lexuan22
tienphat3630 - 1 hochitrung
tienphat3637 - 2 nhibuong
tienphat3633 - 0 heoconhamchoi
tienphat3632 - 0 macbookpro
tienphat3630 - 1 covid19
tienphat3631 - 0 thuong95
tienphat3633 - 0 vnhello
tienphat3631 - 2 phudeptrai
tienphat3631 - 0 yoshida
tienphat3638 - 2 concua9
tienphat3634 - 1 bomaycatdaumoi
tienphat3631 - 0 bemuoi
tienphat3632 - 0 saphia
tienphat3633 - 0 phongca
tienphat3632 - 0 titus
tienphat3635 - 1 ngang123
tienphat3637 - 1 thaonguyencafe
tienphat3636 - 0 thythy2021
tienphat36326 - 2 thaomoc
tienphat3633 - 0 meokitty