cutibinhchau
  • Hạng ...
  • Ngọc 12,699
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 69.07%
  • Chỉ số xã hội 97
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cutibinhchau0 - 1 anhday
cutibinhchau1 - 2 nhatmai
cutibinhchau0 - 1 covid19
cutibinhchau0 - 1 nguyentam2k
cutibinhchau5 - 1 carohcm
cutibinhchau0 - 1 director
cutibinhchau0 - 1 khaihuyen999
cutibinhchau1 - 0 nhockiv
cutibinhchau0 - 1 moitapchoi
cutibinhchau1 - 0 tayngang66
cutibinhchau4 - 1 aiamcaro
cutibinhchau1 - 0 suthatchico1
cutibinhchau1 - 0 rongar
cutibinhchau1 - 0 anhhong9011
cutibinhchau0 - 4 racingboy
cutibinhchau0 - 2 toiyeuem
cutibinhchau2 - 1 happykid76
cutibinhchau5 - 0 suoingoc
cutibinhchau0 - 2 nhathaha
cutibinhchau2 - 0 dorabase
cutibinhchau5 - 4 thuong95
cutibinhchau2 - 6 launchsite
cutibinhchau4 - 3 conmuaphun
cutibinhchau2 - 0 matrancaro
cutibinhchau0 - 4 doneforme
cutibinhchau2 - 0 thuphuongle99
cutibinhchau0 - 1 kxhkxh
cutibinhchau2 - 0 huongkute
cutibinhchau3 - 0 nhatvy2291
cutibinhchau6 - 0 tuanlongtt
cutibinhchau2 - 0 bangtam2312
cutibinhchau2 - 3 tenshi
cutibinhchau1 - 0 huongly
cutibinhchau7 - 4 chihiro
cutibinhchau0 - 3 barbakan
cutibinhchau6 - 0 lyquoc
cutibinhchau2 - 2 sirqq
cutibinhchau2 - 1 happy123
cutibinhchau3 - 0 quangmetro
cutibinhchau1 - 5 thaibinhduong
cutibinhchau0 - 1 waifu207otaku
cutibinhchau1 - 0 nttthuy
cutibinhchau3 - 0 lexuan22
cutibinhchau4 - 0 kidboy
cutibinhchau6 - 0 crystal
cutibinhchau6 - 1 thuykien
cutibinhchau7 - 1 trucmai
cutibinhchau1 - 2 badboy
cutibinhchau2 - 0 thinpham
cutibinhchau1 - 1 tuoiconrong
cutibinhchau2 - 0 thuydung25
cutibinhchau1 - 1 songgio
cutibinhchau4 - 1 peheo
cutibinhchau1 - 0 arsenalfc96
cutibinhchau3 - 1 kulito
cutibinhchau4 - 0 titus
cutibinhchau1 - 2 cuacon
cutibinhchau4 - 3 thienloi
cutibinhchau5 - 0 hanhphucvotan
cutibinhchau1 - 0 nhipcautre21
cutibinhchau2 - 0 mjetran
cutibinhchau2 - 0 nguyentri10x
cutibinhchau1 - 0 phongyeu
cutibinhchau2 - 1 caonhocodon
cutibinhchau0 - 1 sugar19
cutibinhchau2 - 0 aconnongthon
cutibinhchau3 - 0 saphia
cutibinhchau1 - 0 phongca
cutibinhchau1 - 0 tava1345
cutibinhchau6 - 2 flash
cutibinhchau1 - 0 dietcovid
cutibinhchau4 - 0 michnhi
cutibinhchau3 - 0 binhnhi
cutibinhchau2 - 0 qindy
cutibinhchau2 - 0 changtraivotinh035
cutibinhchau3 - 0 osin2k
cutibinhchau3 - 4 endlesslove
cutibinhchau0 - 1 kungfugirl
cutibinhchau0 - 2 huyyeurin
cutibinhchau2 - 0 tungk3
cutibinhchau2 - 1 cobebencuaso
cutibinhchau7 - 1 ionplus
cutibinhchau0 - 1 thanhphomuabay
cutibinhchau1 - 0 mikochan
cutibinhchau3 - 0 chuotmom
cutibinhchau1 - 0 trunghieu87
cutibinhchau2 - 0 hihi112
cutibinhchau2 - 0 lejun
cutibinhchau0 - 2 paduc
cutibinhchau2 - 0 thuyyy
cutibinhchau0 - 1 macbookpro
cutibinhchau3 - 0 langtu
cutibinhchau1 - 0 tuliphalan
cutibinhchau4 - 1 eketao
cutibinhchau2 - 0 mrrua
cutibinhchau1 - 0 teoteo
cutibinhchau1 - 1 support