dungnhinlai
  • Hạng ...
  • Ngọc 24,962
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 71.50%
  • Chỉ số xã hội 200
  • Chỉ số đam mê 0.23
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dungnhinlai3 - 4 vtvtvt
dungnhinlai3 - 0 sabo2412
dungnhinlai1 - 1 vozanhxyz
dungnhinlai1 - 0 asthemoon
dungnhinlai4 - 9 nguyentam2k
dungnhinlai8 - 8 x0nguoidanhco0x
dungnhinlai2 - 0 dung8k8z
dungnhinlai1 - 1 donan
dungnhinlai1 - 1 rimurusama1707
dungnhinlai2 - 0 giacmomh
dungnhinlai1 - 4 ctctqlk
dungnhinlai1 - 0 thiengon123
dungnhinlai1 - 2 support
dungnhinlai2 - 0 toloveru
dungnhinlai0 - 4 vantannguyen
dungnhinlai0 - 2 panadol
dungnhinlai0 - 1 minhquan58
dungnhinlai1 - 0 bongbongmua12
dungnhinlai0 - 1 congiola
dungnhinlai0 - 6 chienminh111
dungnhinlai3 - 3 lanhphong
dungnhinlai5 - 6 firouz
dungnhinlai4 - 1 thuykieu
dungnhinlai0 - 2 sauminh
dungnhinlai5 - 7 waifu207otaku
dungnhinlai1 - 0 choidep2021
dungnhinlai0 - 2 thachlam2011
dungnhinlai1 - 3 tuyetmuahe
dungnhinlai1 - 4 demonking
dungnhinlai4 - 0 quenthenhi
dungnhinlai14 - 11 carohcm
dungnhinlai2 - 0 samsam19
dungnhinlai0 - 4 lunox
dungnhinlai2 - 1 khanhdubrl
dungnhinlai0 - 2 dongianlaso1
dungnhinlai1 - 3 timkiem
dungnhinlai2 - 1 hahaha33
dungnhinlai0 - 1 nhavodichmoi
dungnhinlai3 - 1 gomoko
dungnhinlai4 - 8 saobang
dungnhinlai2 - 0 tuanngochuy21
dungnhinlai1 - 0 nhunguuuuu
dungnhinlai3 - 0 huongly
dungnhinlai5 - 6 minhcaro
dungnhinlai2 - 1 langtu
dungnhinlai5 - 1 phongca
dungnhinlai2 - 0 candy
dungnhinlai9 - 6 phumyhung
dungnhinlai4 - 0 duyno1
dungnhinlai2 - 1 cuccu
dungnhinlai2 - 13 tamthuong262
dungnhinlai1 - 0 alphax
dungnhinlai2 - 0 thuyyy
dungnhinlai1 - 0 yukii
dungnhinlai3 - 1 beba888
dungnhinlai1 - 2 thuyvan
dungnhinlai0 - 1 corona
dungnhinlai1 - 0 tohofo
dungnhinlai4 - 1 hanhphucvotan
dungnhinlai3 - 1 ngannguyen
dungnhinlai0 - 1 chuotcute28
dungnhinlai3 - 0 nhipcautre21
dungnhinlai3 - 0 tieuyeutinh
dungnhinlai1 - 0 rongar
dungnhinlai6 - 1 huynhbaobao
dungnhinlai0 - 1 linda
dungnhinlai4 - 1 thaonguyencafe
dungnhinlai1 - 0 giornogiavana
dungnhinlai3 - 1 vikend
dungnhinlai3 - 1 bongo
dungnhinlai5 - 0 aconnongthon
dungnhinlai1 - 0 tuliphalan
dungnhinlai1 - 0 michnhi
dungnhinlai6 - 0 aiamcaro
dungnhinlai2 - 0 ltmt1003
dungnhinlai2 - 0 pingpong
dungnhinlai7 - 1 dangkyqd
dungnhinlai1 - 0 anhhong9011
dungnhinlai2 - 0 nhocyeusky
dungnhinlai3 - 0 phameco
dungnhinlai0 - 1 chiukonoi
dungnhinlai4 - 0 nagato
dungnhinlai4 - 8 hdmi2000
dungnhinlai6 - 1 denhayden
dungnhinlai1 - 0 smd258
dungnhinlai2 - 1 lee16
dungnhinlai2 - 0 phuongminh
dungnhinlai3 - 1 vanvolang
dungnhinlai4 - 1 xemphim2022
dungnhinlai1 - 0 tuanlongtt
dungnhinlai1 - 0 thuydung25
dungnhinlai2 - 0 lazytomcat
dungnhinlai0 - 1 greenvn
dungnhinlai1 - 2 tuongsinh
dungnhinlai3 - 0 oripro
dungnhinlai2 - 0 vanthuc
dungnhinlai1 - 0 minhhuy1108
dungnhinlai5 - 1 anhbaotv
dungnhinlai1 - 1 nguyenlehoang
dungnhinlai3 - 4 thienthansau