hdmi2000
  • Hạng 2
  • Ngọc 3,693,657
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 77.84%
  • Chỉ số xã hội 379
  • Chỉ số đam mê 4.73
  • Thời gian tham gia 11 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hdmi20005 - 1 nagato
hdmi20002 - 0 vuamui
hdmi20008 - 4 khanhlucky97
hdmi20003 - 1 nguyentri10x
hdmi20002 - 1 hoangthienxa
hdmi20005 - 1 hoarung
hdmi200011 - 3 dungtrieu
hdmi20009 - 2 huongkute
hdmi20003 - 0 dolphin
hdmi20005 - 2 heokool
hdmi20007 - 0 thaonguyencafe
hdmi20003 - 0 qindy
hdmi20007 - 4 quachdozz
hdmi20002 - 0 hutrucanmay
hdmi200010 - 5 denhayden
hdmi20008 - 6 thienloi
hdmi20008 - 6 mjetran
hdmi200015 - 6 pingpong
hdmi200016 - 4 hanhphucvotan
hdmi20007 - 3 lyquoc
hdmi20006 - 0 tranhang07
hdmi20008 - 2 thienthan999
hdmi200014 - 12 mikochan
hdmi20005 - 3 xuanthupro
hdmi200010 - 1 lvtrung
hdmi200013 - 4 trunghieu87
hdmi200010 - 8 chuotmom
hdmi20001 - 0 myhangsg
hdmi20001 - 0 hoaanhdao2008
hdmi200014 - 5 vesau
hdmi200016 - 5 jang80
hdmi20007 - 3 serahwang
hdmi20000 - 9 tonngokhong9
hdmi20004 - 1 bangtam2312
hdmi20004 - 1 lucky
hdmi20009 - 0 krixi
hdmi20004 - 1 phongyeu
hdmi20004 - 2 hades
hdmi20008 - 6 gaodo
hdmi20002 - 0 huongly
hdmi20005 - 5 yoona
hdmi200010 - 7 bingan
hdmi20009 - 6 aiamcaro
hdmi20007 - 6 duyen10
hdmi200011 - 3 kidboy
hdmi20004 - 2 saosaysua
hdmi200011 - 2 crystal
hdmi200022 - 8 hieula
hdmi20006 - 3 btran2912
hdmi20005 - 2 liuhuy314
hdmi20009 - 10 boomx
hdmi20004 - 1 michnhi
hdmi20007 - 4 trienchill
hdmi20006 - 7 tieuling
hdmi20006 - 2 vitaminc
hdmi20008 - 8 mrrua
hdmi20002 - 0 hector
hdmi20006 - 0 nhimxu
hdmi20008 - 3 ngocsonhb
hdmi20008 - 5 phuongkarry
hdmi20002 - 0 qtbpro1205
hdmi20001 - 0 huongjep
hdmi20009 - 7 khiconjx
hdmi20009 - 2 ekxanh
hdmi20001 - 0 bkdth2019
hdmi20005 - 1 heoway
hdmi20001 - 3 lejun
hdmi20001 - 0 ngocdinh
hdmi20001 - 0 congminhtn
hdmi20004 - 3 hannie
hdmi20004 - 3 vangbacdaquy
hdmi200012 - 5 nkocdethuong
hdmi20003 - 0 phungtien
hdmi20008 - 4 h2so4
hdmi20003 - 1 toanluf
hdmi200015 - 9 chihiro
hdmi20001 - 0 born2win
hdmi20002 - 0 manminhnguyen
hdmi20001 - 0 xuantri123
hdmi20005 - 3 phuongminh
hdmi20002 - 0 minhthiende
hdmi20002 - 2 vuongkhanh
hdmi200011 - 1 tungk3
hdmi20005 - 1 vitsenpaii
hdmi20005 - 1 nakime3769
hdmi20004 - 4 tahuuson
hdmi20007 - 4 ngannguyen
hdmi20002 - 0 nhipcautre21
hdmi20004 - 2 badboy
hdmi20002 - 0 cuopbiensoh2o
hdmi20007 - 0 dragon
hdmi200019 - 8 paduc
hdmi20005 - 1 heoconhamchoi
hdmi20006 - 3 thuong95
hdmi200012 - 1 lemaipa
hdmi200016 - 5 lanthanh
hdmi200010 - 5 viphung
hdmi20009 - 9 sabo2412
hdmi20002 - 1 khoailangnuong
hdmi20001 - 1 mrboo