hdmi2000
  • Hạng 1
  • Ngọc 3,989,567
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 78.78%
  • Chỉ số xã hội 410
  • Chỉ số đam mê 2.73
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hdmi200010 - 8 mrrua
hdmi200011 - 3 rocket290671
hdmi200018 - 10 viphung
hdmi20006 - 0 hoadongtien00
hdmi200011 - 7 osin2k
hdmi200015 - 3 nhimxu
hdmi20005 - 4 dannyvnn
hdmi20007 - 2 onlytrust
hdmi20000 - 3 phamphuhung
hdmi20006 - 0 vuamui
hdmi200010 - 2 titus
hdmi20003 - 1 bexinkk
hdmi20007 - 7 tieuling
hdmi20006 - 6 vnnguyendung
hdmi200010 - 4 quachdozz
hdmi20007 - 1 luke911
hdmi20009 - 2 huyluxz
hdmi20009 - 5 yukii
hdmi20005 - 3 phongnha
hdmi20006 - 3 toanluf
hdmi20005 - 2 mailady
hdmi20009 - 3 sieutron
hdmi200012 - 8 chuotmom
hdmi20004 - 3 lejun
hdmi20002 - 0 ninpro
hdmi20008 - 4 hannie
hdmi200010 - 3 maruko
hdmi20005 - 2 aikhongsotui
hdmi20006 - 2 happy123
hdmi20009 - 4 diquathoigian
hdmi20005 - 0 sujichan
hdmi20009 - 1 yoshida
hdmi200011 - 4 dolphin
hdmi20002 - 0 tuanlongtt
hdmi200012 - 5 hihi112
hdmi200011 - 5 hoangduy357
hdmi20005 - 1 binhphonui
hdmi200017 - 2 krixi
hdmi20002 - 0 hoanganhoi
hdmi20002 - 2 quynhgiao
hdmi20007 - 1 phongyeu
hdmi20002 - 0 muaxuanden
hdmi20001 - 0 nganbali
hdmi20003 - 0 caochuyen94
hdmi200016 - 8 mynno
hdmi20006 - 5 phameco
hdmi200010 - 6 socnau
hdmi20003 - 1 beyeupk
hdmi20002 - 3 thuytinhkhoc
hdmi20007 - 4 ngocluan
hdmi20002 - 4 mmmon
hdmi20006 - 2 saosaysua
hdmi200017 - 8 lanthanh
hdmi20001 - 0 kojy34
hdmi200012 - 9 sabo2412
hdmi20001 - 0 dswcuycgukbjcab21
hdmi20002 - 0 minhquannguyen1611
hdmi20001 - 1 huongjep
hdmi20003 - 0 haianhdeptrai
hdmi20009 - 3 vangbacdaquy
hdmi200010 - 2 nhibuong
hdmi200019 - 16 mikochan
hdmi200011 - 6 xuanthupro
hdmi20006 - 2 badboy
hdmi20009 - 4 lunox
hdmi20003 - 2 ellis
hdmi200016 - 5 vesau
hdmi20004 - 1 hoaanhdao2008
hdmi200011 - 2 huongkute
hdmi20003 - 0 totoro
hdmi20005 - 0 changtraivotinh035
hdmi20009 - 0 thaonguyencafe
hdmi200010 - 3 hoarung
hdmi200011 - 4 h2so4
hdmi20005 - 2 phungtien
hdmi20003 - 0 thanhvan2021
hdmi20004 - 0 tuoiconrong
hdmi20001 - 4 siro2012
hdmi20003 - 1 peheo
hdmi20006 - 1 phongca
hdmi200010 - 7 aiamcaro
hdmi20006 - 1 nammien
hdmi20003 - 0 lolovp
hdmi200013 - 7 lyquoc
hdmi20006 - 1 nagato
hdmi20000 - 1 sryyouzz
hdmi20001 - 0 nguyenphuongg1109new
hdmi200017 - 5 jang80
hdmi20002 - 4 vuongkhanh
hdmi20002 - 0 haimuoitamthang1
hdmi20002 - 1 tahuy
hdmi20003 - 4 dorabase
hdmi20006 - 0 yumkhin
hdmi20002 - 0 nguyenphuong1109new
hdmi200016 - 5 dungtrieu
hdmi20000 - 2 titanium
hdmi20002 - 2 heolovemusic
hdmi200012 - 5 ampen
hdmi20003 - 3 thuphuongle99
hdmi20009 - 3 huynhbaobao