thaibinhduong
  • Hạng ...
  • Ngọc 23,988
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.33%
  • Chỉ số xã hội 90
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thaibinhduong2 - 0 sauminh
thaibinhduong1 - 0 longtoi
thaibinhduong2 - 1 beba888
thaibinhduong0 - 1 nganhuong
thaibinhduong1 - 0 nguyentam2k
thaibinhduong5 - 2 nhatmai
thaibinhduong0 - 2 tamthuong262
thaibinhduong6 - 7 sabo2412
thaibinhduong1 - 1 bichthuy
thaibinhduong1 - 2 bikty
thaibinhduong1 - 1 sinbad
thaibinhduong1 - 4 director
thaibinhduong1 - 2 husky
thaibinhduong0 - 1 chopper
thaibinhduong1 - 0 ytr6gfb5r5f
thaibinhduong1 - 0 bemeocute
thaibinhduong1 - 2 dongianlaso1
thaibinhduong3 - 1 tinhthoixotxa
thaibinhduong5 - 2 hdmi2000
thaibinhduong1 - 2 kungfugirl
thaibinhduong1 - 0 cuong97
thaibinhduong5 - 2 robin
thaibinhduong0 - 3 launchsite
thaibinhduong1 - 0 quangquang
thaibinhduong0 - 1 bon2k7
thaibinhduong0 - 1 abccuti
thaibinhduong1 - 0 nhockiv
thaibinhduong2 - 10 kxhkxh
thaibinhduong2 - 3 saphia
thaibinhduong0 - 2 vuaphapthuatkybi
thaibinhduong10 - 4 tuyetmuahe
thaibinhduong6 - 3 endlesslove
thaibinhduong4 - 0 huunhu66
thaibinhduong5 - 1 cutibinhchau
thaibinhduong3 - 0 lanthanh
thaibinhduong4 - 1 yoshida
thaibinhduong2 - 0 sieutron
thaibinhduong1 - 0 quangmetro
thaibinhduong3 - 0 tuanlongtt
thaibinhduong2 - 0 tien09
thaibinhduong1 - 0 nguyenmanhlama01
thaibinhduong0 - 1 thangchin
thaibinhduong4 - 1 trongdat28
thaibinhduong5 - 2 danbienday
thaibinhduong1 - 0 trong981
thaibinhduong6 - 5 saobang
thaibinhduong8 - 5 arsenalfc96
thaibinhduong3 - 1 lasaurieng
thaibinhduong1 - 0 nguyentiendung161194
thaibinhduong2 - 0 hoaquynhlan
thaibinhduong0 - 1 waifu207otaku
thaibinhduong1 - 1 k40bxt
thaibinhduong1 - 0 okbaby
thaibinhduong1 - 2 yeuduoi
thaibinhduong2 - 0 conmuaphun
thaibinhduong1 - 0 onlytrust
thaibinhduong0 - 2 hochitrung
thaibinhduong0 - 5 khaihuyen999
thaibinhduong2 - 1 thesadboy1989
thaibinhduong3 - 0 tungcaro
thaibinhduong0 - 4 doccocaubai
thaibinhduong3 - 0 linda
thaibinhduong0 - 1 thocon2021
thaibinhduong1 - 4 carohcm
thaibinhduong1 - 0 hatchback
thaibinhduong6 - 6 durable
thaibinhduong2 - 1 canho
thaibinhduong4 - 4 dolphin
thaibinhduong1 - 0 playcaro20
thaibinhduong2 - 0 cuacon8
thaibinhduong4 - 2 lexuan22
thaibinhduong2 - 2 hieveryone
thaibinhduong4 - 2 tienphat363
thaibinhduong3 - 0 ngang123
thaibinhduong3 - 0 ngocanhgalaxy
thaibinhduong4 - 1 loclatoi
thaibinhduong0 - 2 silvermoon
thaibinhduong3 - 2 phungtien
thaibinhduong1 - 0 thutrang
thaibinhduong1 - 0 roimaitoiduaem
thaibinhduong0 - 2 missnl
thaibinhduong4 - 3 nhatmai3
thaibinhduong1 - 0 gacontapdi1
thaibinhduong1 - 1 heodat91
thaibinhduong4 - 1 cayruong
thaibinhduong7 - 4 dannyvnn
thaibinhduong0 - 2 junz2222
thaibinhduong1 - 0 pingpong
thaibinhduong2 - 0 tahuuson
thaibinhduong2 - 0 tava1345