monchangcheo
  • Hạng ...
  • Ngọc 86
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 1.85%
  • Chỉ số xã hội 54
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
monchangcheo0 - 1 vnnguyendung
monchangcheo0 - 1 quachdozz
monchangcheo0 - 3 giodaingan
monchangcheo0 - 2 frankho
monchangcheo0 - 2 heodat91
monchangcheo0 - 2 loanloan
monchangcheo0 - 2 ngocanhgalaxy
monchangcheo0 - 2 huemy
monchangcheo1 - 3 paradol
monchangcheo0 - 1 mjetran
monchangcheo0 - 4 hanhphucvotan
monchangcheo0 - 1 ngannguyen
monchangcheo0 - 1 lyquoc
monchangcheo0 - 2 viphung
monchangcheo0 - 2 suoingoc
monchangcheo0 - 1 kidboy
monchangcheo1 - 3 michnhi
monchangcheo0 - 4 aiamcaro
monchangcheo0 - 3 dragon
monchangcheo0 - 1 lamquoc
monchangcheo2 - 4 thiknhacremix
monchangcheo0 - 2 tuliphalan
monchangcheo0 - 3 kulito
monchangcheo0 - 3 flash
monchangcheo0 - 3 boomx
monchangcheo0 - 2 cuopbiensoh2o
monchangcheo1 - 4 chihiro
monchangcheo0 - 3 bexinkk
monchangcheo0 - 4 teoteo
monchangcheo0 - 1 dungtrieu
monchangcheo0 - 1 h2so4
monchangcheo0 - 3 huongkute
monchangcheo0 - 2 toanluf
monchangcheo2 - 8 socnau
monchangcheo0 - 2 tuanlongtt
monchangcheo0 - 1 bangtam2312
monchangcheo0 - 3 beyeupk
monchangcheo0 - 2 heokool
monchangcheo0 - 2 matrancaro
monchangcheo0 - 2 ngocsonhb
monchangcheo2 - 2 nhimxu
monchangcheo3 - 0 minh256667tv
monchangcheo0 - 1 thaonguyencafe
monchangcheo1 - 1 osin2k
monchangcheo0 - 2 qindy
monchangcheo0 - 3 thythy2021
monchangcheo2 - 2 hominhtrikk
monchangcheo0 - 1 ngocluan
monchangcheo0 - 2 chauky77
monchangcheo0 - 1 nguyenhonganh
monchangcheo1 - 4 buonnhoem
monchangcheo0 - 1 happykid76
monchangcheo0 - 2 dietcovid
monchangcheo0 - 3 mavuong