crystal
  • Hạng ...
  • Ngọc 878
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.20%
  • Chỉ số xã hội 291
  • Chỉ số đam mê 1.57
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
crystal8 - 8 thuykien
crystal14 - 18 vietnamovernight
crystal17 - 20 hamynn
crystal17 - 11 btran2912
crystal17 - 15 luke911
crystal4 - 4 sabo2412
crystal6 - 19 beteoteosg
crystal1 - 12 aikhongsotui
crystal2 - 3 liuhuy314
crystal1 - 0 dielcool99
crystal6 - 0 manstd1812
crystal13 - 10 ngocruby9x
crystal3 - 3 nhibuong
crystal0 - 2 thacoanxuong
crystal0 - 4 doluong123
crystal8 - 2 hatcatnho
crystal2 - 4 rocket290671
crystal2 - 1 dilinh01
crystal3 - 0 phgdepchai
crystal1 - 1 tunghhhhh
crystal5 - 0 ghostlee
crystal3 - 0 phamtranlalinh1309
crystal1 - 0 duyennnnnn
crystal0 - 1 subicomeback
crystal2 - 8 cocvang
crystal1 - 0 chuyendk
crystal1 - 0 gzcvx
crystal15 - 13 phongnha
crystal2 - 10 huongjep
crystal3 - 1 spade
crystal1 - 1 docuong
crystal5 - 1 probede222
crystal2 - 1 tricao5x
crystal5 - 0 trangxinhgai2k3
crystal4 - 8 winxp
crystal6 - 3 gamelade199x
crystal2 - 0 ahihiahuhukonku
crystal2 - 0 haiphonghp22
crystal2 - 0 gianhann
crystal1 - 0 zinbop0513
crystal5 - 0 luubang
crystal0 - 2 muaxuanden
crystal14 - 24 trunghoangg
crystal6 - 10 hieula
crystal5 - 2 huyluxz
crystal1 - 1 tigerzing
crystal10 - 17 nganbali
crystal3 - 0 huyngunhucho
crystal2 - 0 greycattt
crystal5 - 0 bewrif
crystal8 - 1 hienbuihoa
crystal2 - 0 thanhtungg11
crystal1 - 0 nguyentlaw
crystal2 - 0 mahuutai
crystal1 - 0 pororoha20
crystal4 - 0 dungcoi2k
crystal0 - 1 at0p1xt
crystal2 - 0 bapbap
crystal0 - 1 datyeugaixinh1
crystal3 - 0 vysope
crystal2 - 0 nguyennhathao
crystal2 - 11 hdmi2000
crystal3 - 1 depchaisieucap
crystal4 - 0 caohoangtrung1234567
crystal2 - 0 milkychan
crystal3 - 0 gdgdhbdhfcg14
crystal1 - 1 emiya
crystal7 - 0 camdau
crystal16 - 5 damphucanh
crystal3 - 0 truongthuy007
crystal6 - 0 nguyenngocle
crystal0 - 4 travahuong
crystal5 - 2 namnhut
crystal1 - 0 lehuymanh2212
crystal1 - 0 dktlevis
crystal1 - 0 quyenld
crystal4 - 0 heheheheheheh
crystal1 - 0 phanhoangvu123456
crystal6 - 0 soibactr
crystal1 - 0 toidanhga
crystal2 - 8 tomcuamuc
crystal5 - 0 hoaihan123
crystal1 - 0 bruno678
crystal2 - 1 hanalov1
crystal3 - 4 vuabip
crystal0 - 1 hiepgadeptrai
crystal3 - 3 sonccccc
crystal2 - 0 txq2oo8
crystal2 - 0 miminh85
crystal2 - 0 khangnguyen2
crystal2 - 0 huygau2k21
crystal8 - 2 minhphucoo1
crystal1 - 0 hoaquocphong
crystal5 - 0 sthswrong
crystal1 - 0 linkkkk
crystal2 - 0 tinatina
crystal1 - 0 maddison
crystal0 - 1 tonngokhong9
crystal6 - 2 bongbongmua12
crystal2 - 0 nhatnopro