btran2912
  • Hạng 105
  • Ngọc 1,155
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.36%
  • Chỉ số xã hội 262
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
btran291214 - 12 hamynn
btran29122 - 0 phgdepchai
btran29129 - 14 crystal
btran291214 - 14 liuhuy314
btran29123 - 11 aikhongsotui
btran29121 - 1 tuitenbo
btran29121 - 0 tranquangduysang
btran29120 - 2 rocket290671
btran291219 - 17 ngocruby9x
btran29124 - 0 oihgvcfukjhbn
btran291222 - 20 hieula
btran29121 - 2 mrchipone
btran29122 - 0 tranvlinh96
btran29121 - 0 phucvodich
btran29124 - 3 vietnamovernight
btran29123 - 2 luke911
btran29121 - 1 docuong
btran29123 - 4 huongjep
btran29122 - 0 hoangsamc3
btran29124 - 0 duyty
btran29125 - 1 nguyengiahuyoke
btran29125 - 0 trantyennhi43
btran29121 - 0 ande12345abc
btran29123 - 0 tricao5x
btran29121 - 0 nguyenvanphap
btran29120 - 1 kienmai
btran29123 - 0 trangxinhgai2k3
btran29121 - 2 phamphuhung
btran29121 - 1 ahihiahuhukonku
btran29124 - 0 spade
btran29121 - 0 gianhann
btran29121 - 0 haiphonghp22
btran29122 - 6 nganbali
btran29121 - 0 phuongtuynen1230
btran29122 - 2 simple00000
btran29120 - 4 winxp
btran29123 - 0 leducdoanh2k9
btran29120 - 1 lunox
btran29124 - 0 thangthep
btran29126 - 7 nakime3769
btran291212 - 6 trangram16
btran29121 - 0 dinhhung2k8
btran29120 - 4 newnewnew
btran29120 - 1 noithatcanhohanoi
btran29122 - 2 abcdefghlmn
btran29122 - 1 carokid
btran29122 - 0 mahuutai
btran29121 - 1 ngocanh3tuoi
btran29125 - 5 minhnhatno1
btran29124 - 0 bapbap
btran29127 - 13 thaiuumm
btran29122 - 0 haule98dev
btran29125 - 0 linhnammom
btran29121 - 0 htavan248
btran29122 - 0 daikabn97
btran29123 - 6 hdmi2000
btran29121 - 0 onepiecehe
btran29121 - 0 manhpo99
btran29121 - 0 hoangntv2903
btran29121 - 0 ngoctuyen25
btran29121 - 1 cocvang
btran29123 - 0 mrthang78
btran29122 - 0 pqui789456
btran29121 - 0 heritran
btran29125 - 6 lucatin
btran29121 - 0 icedragonokbruh
btran29120 - 5 travahuong
btran29126 - 6 damphucanh
btran29121 - 0 linhooo2
btran29123 - 4 pmihwan
btran29123 - 0 namnhut
btran29121 - 1 phamphuccanh
btran29123 - 0 galabasi
btran29121 - 0 huynhtridoan
btran29122 - 2 chysnh
btran29121 - 0 thutoan10
btran29120 - 6 tomcuamuc
btran29123 - 0 phuc3212aaaaa
btran29121 - 0 xuandinh
btran29124 - 2 vitsenpaii
btran29121 - 0 trangthuy70021005
btran29122 - 2 kiemphongkim
btran29121 - 0 sonccccc
btran29123 - 0 khangnguyen2
btran29125 - 1 khanhkute1307
btran29120 - 1 anh3khia
btran29122 - 2 tungk3
btran29121 - 0 toigalam
btran29120 - 1 ginsosad
btran29123 - 0 ngoczien
btran29121 - 0 dynha209
btran29122 - 4 lebaokhang
btran29129 - 0 yourmomahoe
btran29121 - 0 pooh8294
btran29121 - 0 tommi
btran29120 - 4 muaxuanden
btran29120 - 2 chucdo
btran29121 - 2 son23
btran29121 - 0 luungocbich3367
btran29123 - 0 ngoctin