btran2912
  • Hạng ...
  • Ngọc 538
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.44%
  • Chỉ số xã hội 227
  • Chỉ số đam mê 1.83
  • Thời gian tham gia 11 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
btran29122 - 0 mahuutai
btran291212 - 5 hamynn
btran291216 - 12 hieula
btran29121 - 1 ngocanh3tuoi
btran29120 - 1 winxp
btran29125 - 5 minhnhatno1
btran29124 - 0 bapbap
btran29127 - 13 thaiuumm
btran29128 - 12 ngocruby9x
btran29127 - 8 crystal
btran29122 - 0 haule98dev
btran29125 - 0 linhnammom
btran29121 - 0 htavan248
btran291210 - 12 liuhuy314
btran29122 - 0 daikabn97
btran29123 - 6 hdmi2000
btran29121 - 3 nganbali
btran29121 - 0 onepiecehe
btran29121 - 0 manhpo99
btran29121 - 0 hoangntv2903
btran29125 - 6 nakime3769
btran29121 - 0 ngoctuyen25
btran29121 - 1 cocvang
btran29123 - 0 mrthang78
btran29122 - 0 pqui789456
btran29123 - 1 vietnamovernight
btran29121 - 0 heritran
btran29125 - 6 lucatin
btran29121 - 0 icedragonokbruh
btran29120 - 5 travahuong
btran29126 - 6 damphucanh
btran29121 - 0 linhooo2
btran29123 - 4 pmihwan
btran29123 - 0 namnhut
btran29121 - 1 phamphuccanh
btran29123 - 0 galabasi
btran29121 - 0 huynhtridoan
btran29123 - 1 luke911
btran29122 - 2 chysnh
btran29121 - 0 thutoan10
btran29120 - 6 tomcuamuc
btran29123 - 0 phuc3212aaaaa
btran29121 - 0 xuandinh
btran29124 - 2 vitsenpaii
btran29121 - 0 trangthuy70021005
btran29122 - 2 kiemphongkim
btran29121 - 0 sonccccc
btran29123 - 0 khangnguyen2
btran29125 - 1 khanhkute1307
btran29120 - 1 anh3khia
btran29122 - 2 tungk3
btran29121 - 0 toigalam
btran29120 - 1 ginsosad
btran29123 - 0 ngoczien
btran29121 - 0 dynha209
btran29122 - 4 lebaokhang
btran29129 - 0 yourmomahoe
btran29121 - 0 pooh8294
btran29121 - 0 tommi
btran29120 - 4 muaxuanden
btran29120 - 2 chucdo
btran29121 - 2 son23
btran29121 - 0 luungocbich3367
btran29123 - 0 ngoctin
btran29121 - 0 nhatnopro
btran29121 - 0 wwwhaha
btran29122 - 0 thuymaria
btran29121 - 0 huuthuong715
btran29123 - 0 kingcarozzi
btran29120 - 4 koka262
btran29122 - 0 anhnamk94
btran29121 - 0 imnugget
btran29123 - 4 evanst
btran29121 - 0 honghahbvn
btran29122 - 0 choichutchovui
btran29121 - 13 phuongkitty
btran29121 - 3 nonameme
btran29125 - 0 nhanhlanrung
btran29123 - 0 ptdboy
btran29120 - 1 vivacoffee
btran29123 - 1 namvietkyvuong9999
btran29123 - 1 congvidai446
btran29121 - 0 binhyennhe
btran29120 - 3 nguyennhisopoor
btran29121 - 0 ahihihaha
btran29126 - 0 gangnobi1009
btran29123 - 0 julyg2
btran29120 - 1 trailangthang
btran291213 - 2 ngogiango
btran29129 - 6 veeee0032
btran29120 - 5 haianthui
btran29121 - 0 trumgomukoday
btran29124 - 1 trantunglam1112000
btran29127 - 1 qwwerqw21685
btran29122 - 0 levananh2001
btran29120 - 1 thuykien
btran29121 - 3 minhquan58
btran29123 - 0 duyemjiop112
btran29123 - 0 cogk6
btran29121 - 4 belen3