nakime3769
  • Hạng ...
  • Ngọc 748
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.94%
  • Chỉ số xã hội 229
  • Chỉ số đam mê 2.03
  • Thời gian tham gia 11 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nakime376911 - 10 vitsenpaii
nakime376912 - 14 liuhuy314
nakime37696 - 12 hieula
nakime376910 - 7 tungk3
nakime37690 - 2 newnewnew
nakime37698 - 0 qiquang
nakime37691 - 0 nhanlag
nakime37695 - 0 phongnguyenvu06
nakime37691 - 0 determinationvkthanh
nakime37692 - 0 thaiuumm
nakime37690 - 1 nganbali
nakime37694 - 6 bachien2020
nakime37696 - 2 ngocruby9x
nakime37691 - 0 sabara2k7
nakime37693 - 7 caroforfun99999
nakime37699 - 5 nhatnhatsl
nakime37691 - 0 fhong
nakime37691 - 0 thiennhant257
nakime37690 - 1 vuabip
nakime37690 - 9 sanbangtaca123
nakime37693 - 10 tranhang07
nakime37692 - 6 trailangthang
nakime37692 - 1 onepiecehe
nakime37693 - 0 hahahahehu1233143
nakime37692 - 0 om123456789
nakime37696 - 5 btran2912
nakime37691 - 0 hetten4231
nakime37691 - 5 hdmi2000
nakime37691 - 0 heritran
nakime37693 - 0 quoctrong1102
nakime37693 - 6 cocvang
nakime37694 - 0 thanlapnickmoi1241
nakime37691 - 0 herewegooo
nakime37696 - 0 perfect9516
nakime37691 - 0 seadragon
nakime37691 - 4 phuongkarry
nakime37693 - 0 minsuki
nakime37691 - 0 huynhtridoan
nakime37699 - 0 anhnui
nakime37693 - 0 tranthikieuloan
nakime37694 - 1 sonhanoi
nakime37691 - 0 huyiq1234
nakime37694 - 0 bongbongmua12
nakime37695 - 0 taobikhung
nakime37692 - 0 chudanghien1234
nakime37690 - 2 tomcuamuc
nakime37691 - 0 hiep151205vn
nakime37690 - 2 thanhdhhp
nakime37692 - 0 nnonn
nakime37691 - 0 miminh85
nakime37691 - 0 anhtuanle146
nakime37690 - 1 sonccccc
nakime37691 - 0 kingkhelang
nakime37691 - 0 hamona
nakime37691 - 0 axtcaro
nakime37690 - 5 lebaokhang
nakime376911 - 4 quanglb2001
nakime37690 - 1 alienware
nakime37690 - 4 hamynn
nakime37693 - 6 travahuong
nakime37696 - 0 njhvuughbkn
nakime37692 - 0 nguyenvonglinh98796
nakime37690 - 31 phuongkitty
nakime37690 - 2 tranthuahoai
nakime37691 - 0 pehihihi
nakime37692 - 0 bomoanh123
nakime37693 - 0 maquygun
nakime37697 - 0 kingcarozzi
nakime37692 - 0 kiucoi98446
nakime37690 - 2 vivacoffee
nakime37693 - 10 lunguyencong
nakime37696 - 0 hungricih
nakime37692 - 1 jumponj147
nakime37693 - 0 quynhbexiu21
nakime37690 - 1 vietnamovernight
nakime37692 - 2 nguyennhisopoor
nakime37697 - 1 kain98
nakime37692 - 0 ngvietanh204
nakime37692 - 3 lolololo
nakime37692 - 0 cameratranhoa
nakime37691 - 0 hattoriheiji
nakime37696 - 0 doquangtrung
nakime37691 - 0 xmen117
nakime37690 - 4 carohcm
nakime37692 - 0 mamamana
nakime37691 - 0 vietyvu0
nakime37692 - 0 trangnana
nakime37691 - 0 anh3khia
nakime37690 - 1 phiacuoiconduong
nakime37691 - 0 trantunglam1112000
nakime37693 - 0 levananh2001
nakime37692 - 0 inun2016
nakime37693 - 1 nguyetnguyet
nakime37690 - 1 toilaerrr
nakime37691 - 0 vabieyn112
nakime37692 - 1 btuptuan1307
nakime37691 - 0 giainghi11
nakime37692 - 0 dangdarling
nakime37691 - 0 trannhatnam2k15
nakime37693 - 0 daoquangduy12345