vitsenpaii
  • Hạng 102
  • Ngọc 1,488
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 65.57%
  • Chỉ số xã hội 212
  • Chỉ số đam mê 1.37
  • Thời gian tham gia 10 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vitsenpaii2 - 1 rgnhgtgktmgkm
vitsenpaii6 - 4 tungk3
vitsenpaii2 - 0 om123456789
vitsenpaii8 - 11 nakime3769
vitsenpaii0 - 1 chachacha
vitsenpaii0 - 2 sauminh
vitsenpaii15 - 1 quynhquynhquynnnh
vitsenpaii9 - 7 liuhuy314
vitsenpaii4 - 1 hieula
vitsenpaii4 - 1 phuongkarry
vitsenpaii1 - 5 hdmi2000
vitsenpaii4 - 0 hoailinhh265
vitsenpaii9 - 10 trailangthang
vitsenpaii2 - 1 nganbali
vitsenpaii2 - 1 gate786
vitsenpaii7 - 0 lkjbouin
vitsenpaii2 - 1 linhbede451
vitsenpaii2 - 0 nguyenthachson2020
vitsenpaii3 - 3 sabo2412
vitsenpaii5 - 0 dongtrinhryan2022
vitsenpaii8 - 6 tranhang07
vitsenpaii2 - 8 cocvang
vitsenpaii0 - 1 chumchum
vitsenpaii1 - 0 ssrankss
vitsenpaii5 - 1 minsuki
vitsenpaii2 - 0 linhooo2
vitsenpaii2 - 1 luongbohung113
vitsenpaii1 - 0 ggez113
vitsenpaii9 - 0 anhnui
vitsenpaii4 - 0 kioutaka
vitsenpaii2 - 0 trantop1
vitsenpaii3 - 1 bongbongmua12
vitsenpaii1 - 0 midsommar
vitsenpaii0 - 2 muaxuanden
vitsenpaii2 - 0 giangphuthinh
vitsenpaii1 - 0 thuandepzai
vitsenpaii2 - 0 hiep151205vn
vitsenpaii1 - 2 khiconjx
vitsenpaii2 - 0 klnsdnsbfgb999999
vitsenpaii1 - 0 anhtuanle146
vitsenpaii2 - 4 btran2912
vitsenpaii0 - 2 hamynn
vitsenpaii2 - 1 thutoan10
vitsenpaii2 - 5 cobebencuaso
vitsenpaii0 - 1 tintindongnghia1708
vitsenpaii4 - 0 depgaigai
vitsenpaii0 - 1 dangcapodau
vitsenpaii3 - 3 anh3khia
vitsenpaii1 - 4 travahuong
vitsenpaii4 - 0 fergus
vitsenpaii0 - 2 caroforfun99999
vitsenpaii1 - 0 bosotsuki2012
vitsenpaii1 - 1 njhvuughbkn
vitsenpaii2 - 21 phuongkitty
vitsenpaii1 - 0 toanpp113
vitsenpaii2 - 1 conket
vitsenpaii1 - 0 tuongquan
vitsenpaii0 - 1 ngocruby9x
vitsenpaii3 - 1 lolololo
vitsenpaii2 - 0 ptdboy
vitsenpaii3 - 0 gjjjjjj5ujg755hj
vitsenpaii0 - 1 vivacoffee
vitsenpaii7 - 3 veeee0032
vitsenpaii12 - 0 tieumong
vitsenpaii4 - 0 occhovl
vitsenpaii8 - 0 wymc710
vitsenpaii5 - 8 ngocgiau04
vitsenpaii1 - 0 lamtqz113
vitsenpaii10 - 1 hayyyy
vitsenpaii2 - 0 vietanhvietanhh
vitsenpaii1 - 0 luathachthihong
vitsenpaii1 - 0 minhpham
vitsenpaii2 - 0 loannn
vitsenpaii2 - 0 nguyenthithuthao
vitsenpaii1 - 0 kiofrryo12
vitsenpaii1 - 0 skenly1212
vitsenpaii0 - 2 cvhung17
vitsenpaii1 - 0 thuyhc
vitsenpaii2 - 0 sonke
vitsenpaii1 - 0 levananh2001
vitsenpaii1 - 0 sungirl
vitsenpaii9 - 0 vanhh
vitsenpaii2 - 6 linda
vitsenpaii4 - 2 kakachieu030201
vitsenpaii5 - 0 nghiemduong
vitsenpaii1 - 0 hoangnam124ha
vitsenpaii1 - 0 jumioppoq1
vitsenpaii5 - 1 happyroom
vitsenpaii4 - 0 vergo2000
vitsenpaii2 - 0 daoquangduy12345
vitsenpaii2 - 0 thedang
vitsenpaii3 - 1 nunanu123
vitsenpaii3 - 1 skyloan12
vitsenpaii1 - 0 kiopin17
vitsenpaii0 - 2 evanst
vitsenpaii2 - 0 drnbhmu888
vitsenpaii0 - 1 thanhnguyenyma
vitsenpaii0 - 4 yephdith
vitsenpaii5 - 0 cuivanbap
vitsenpaii2 - 0 hiluuuunan