liuhuy314
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.49%
  • Chỉ số xã hội 241
  • Chỉ số đam mê 2.37
  • Thời gian tham gia 11 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
liuhuy3144 - 7 hamynn
liuhuy31414 - 12 nakime3769
liuhuy3140 - 1 nganbali
liuhuy3142 - 0 hautrang113
liuhuy3143 - 0 quanghieuu0111
liuhuy31411 - 15 hieula
liuhuy3141 - 4 qnhat1501
liuhuy3147 - 10 vitsenpaii
liuhuy3141 - 0 phongnguyenvu06
liuhuy3143 - 6 newnewnew
liuhuy3141 - 0 shindolife
liuhuy3143 - 2 anbaba
liuhuy3144 - 10 ellis
liuhuy3141 - 0 sabara2k7
liuhuy3142 - 8 sanbangtaca123
liuhuy31412 - 10 btran2912
liuhuy3142 - 5 hdmi2000
liuhuy3146 - 6 tungk3
liuhuy3149 - 8 ngocruby9x
liuhuy3145 - 1 nguyentanhop
liuhuy3144 - 3 adachi
liuhuy3141 - 4 haizzzzzzzzzzzzz
liuhuy3146 - 0 chauhuydiet
liuhuy3141 - 0 longquadz
liuhuy3141 - 0 onepiecehe
liuhuy3143 - 0 hetten4231
liuhuy3145 - 1 emiya
liuhuy3142 - 0 swobs
liuhuy3144 - 0 pqui789456
liuhuy3143 - 0 mrthang78
liuhuy3142 - 0 hoailinhh265
liuhuy3143 - 3 trailangthang
liuhuy3144 - 0 thanlapnickmoi1241
liuhuy3145 - 1 truonghuynh
liuhuy3142 - 0 dongtrinhryan2022
liuhuy3144 - 4 chumchum
liuhuy3143 - 3 thanhngaho
liuhuy3145 - 3 damphucanh
liuhuy3141 - 0 sereinbui
liuhuy3142 - 0 cuckiadan
liuhuy3141 - 0 longdeeptry
liuhuy3141 - 3 dangtiendung
liuhuy3143 - 0 sonhanoi
liuhuy3143 - 0 chitinh273
liuhuy3144 - 4 toidanhga
liuhuy3148 - 0 huyiq1234
liuhuy3141 - 1 phuongkarry
liuhuy3140 - 5 sabo2412
liuhuy3147 - 0 midsommar
liuhuy31411 - 15 at0p1xt
liuhuy3142 - 0 hiep151205vn
liuhuy3141 - 0 xuandinh
liuhuy3147 - 1 maiann99
liuhuy3141 - 4 cocvang
liuhuy3141 - 3 khangnguyen2
liuhuy3140 - 2 cobebencuaso
liuhuy3146 - 20 loanloan
liuhuy3144 - 2 hoaquocphong
liuhuy31414 - 1 kingkhelang
liuhuy3143 - 0 axtcaro
liuhuy3140 - 3 muaxuanden
liuhuy3140 - 1 binzzz98
liuhuy3140 - 2 son23
liuhuy3140 - 1 luungocbich3367
liuhuy3141 - 2 crystal
liuhuy3142 - 0 nguyenvonglinh98796
liuhuy3140 - 2 caroforfun99999
liuhuy3140 - 3 carocarocaro
liuhuy3141 - 1 caremcarem
liuhuy3141 - 0 nguyentan2k8
liuhuy3141 - 0 thaoykl0708
liuhuy3143 - 0 bomoanh123
liuhuy3141 - 1 conket
liuhuy3145 - 2 yuihandsome
liuhuy3141 - 5 dangtiendo
liuhuy3145 - 2 lucatin
liuhuy31410 - 1 anhnamk94
liuhuy3142 - 6 evanst
liuhuy3140 - 1 ok123456
liuhuy3142 - 1 dbqg000
liuhuy3142 - 0 dattienlen
liuhuy3141 - 0 phidatlop6a6
liuhuy3141 - 1 loloti
liuhuy3145 - 0 thien2007yt
liuhuy3143 - 0 gjjjjjj5ujg755hj
liuhuy3144 - 11 carohcm
liuhuy3140 - 2 ginsosad
liuhuy3146 - 4 jumtie0915
liuhuy3143 - 0 binhvp1997
liuhuy3145 - 3 thuakoku
liuhuy3140 - 1 noodles
liuhuy3140 - 4 phumyhung
liuhuy3144 - 2 huyenmai96
liuhuy3142 - 0 hohaidang
liuhuy3141 - 1 sondoan1w
liuhuy3144 - 4 huongbui123
liuhuy3147 - 4 huongjep
liuhuy3143 - 0 vietanhvietanhh
liuhuy3149 - 2 huongduong
liuhuy3147 - 2 ngvietanh204