gahapchao
  • Hạng ...
  • Ngọc 690
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 57.62%
  • Chỉ số xã hội 151
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gahapchao1 - 0 mblife2021
gahapchao1 - 1 khanhlucky97
gahapchao1 - 1 bibi0101
gahapchao2 - 0 onlytrust
gahapchao2 - 0 buomchua
gahapchao2 - 0 krixi
gahapchao0 - 1 luckystar
gahapchao0 - 3 anhlatrumday
gahapchao6 - 0 rptvanh
gahapchao1 - 0 mainhat
gahapchao4 - 0 takemichi
gahapchao0 - 5 umsangd
gahapchao0 - 1 wibunotsimpttv2k7
gahapchao3 - 5 rongar
gahapchao2 - 1 bapcaingoc
gahapchao1 - 3 nostalgia
gahapchao1 - 0 contho
gahapchao2 - 3 sinbad
gahapchao1 - 0 thoanco1102
gahapchao6 - 2 ngocsonhb
gahapchao6 - 2 osin2k
gahapchao2 - 2 manet
gahapchao0 - 3 yephdith
gahapchao0 - 1 lunox
gahapchao1 - 0 hoangthiem88
gahapchao0 - 1 x0nguoidanhco0x
gahapchao3 - 1 metammetam
gahapchao2 - 0 nhatvi1808
gahapchao1 - 0 nghiacaro
gahapchao5 - 2 dangquangadc03
gahapchao0 - 4 byeyou
gahapchao2 - 0 phungbinhminh2008
gahapchao3 - 0 taianh05
gahapchao0 - 1 kairos
gahapchao3 - 5 hdmi2000
gahapchao3 - 0 nhiha
gahapchao1 - 0 alecharry91
gahapchao0 - 3 chiukonoi
gahapchao1 - 5 phamvo
gahapchao6 - 0 fbnvtann27
gahapchao1 - 1 martinchannel
gahapchao1 - 0 sonyvaio99
gahapchao1 - 0 nguyenduyduc
gahapchao1 - 0 abcabcabc
gahapchao2 - 3 donan
gahapchao0 - 2 redwolf
gahapchao0 - 1 tinhlo
gahapchao0 - 1 vetthuonglong
gahapchao5 - 9 carohcm
gahapchao3 - 1 marionew
gahapchao1 - 1 kazannaka
gahapchao1 - 2 vtvtvt
gahapchao1 - 0 vantannguyen
gahapchao0 - 2 khanh200175
gahapchao1 - 0 thiengon123
gahapchao1 - 0 nhatruc2014
gahapchao1 - 0 loloti
gahapchao1 - 0 phongan1
gahapchao0 - 2 support
gahapchao3 - 3 anhtuteoteo
gahapchao0 - 2 chienbinh
gahapchao3 - 0 thobui886
gahapchao1 - 0 tungduc
gahapchao1 - 1 toloveru
gahapchao1 - 0 firouz
gahapchao4 - 0 teemovnkg01
gahapchao3 - 0 shadowdat123321
gahapchao1 - 0 hoanggiang0704
gahapchao1 - 1 aquadogkr1
gahapchao3 - 0 hinesasa
gahapchao3 - 0 loojc1000
gahapchao1 - 0 nguyenthuc82
gahapchao2 - 3 panadol
gahapchao1 - 0 leducnhan
gahapchao3 - 0 ikuchi
gahapchao3 - 0 jackass
gahapchao2 - 0 brlhoathanh03714
gahapchao2 - 1 hieveryone
gahapchao0 - 1 taladanbienma
gahapchao4 - 0 zurikatori
gahapchao0 - 1 corona
gahapchao0 - 1 demonking
gahapchao1 - 2 erial
gahapchao1 - 0 dung07
gahapchao2 - 0 hisoka92
gahapchao2 - 1 tayphuongthatbai
gahapchao0 - 3 dungnhinlai
gahapchao1 - 1 opponeo
gahapchao1 - 0 taidt2410
gahapchao2 - 1 bichthuy
gahapchao1 - 0 leksyenjtrankg
gahapchao13 - 6 karamu
gahapchao5 - 3 launchsite
gahapchao17 - 8 celeron4ghz
gahapchao1 - 1 danbienday
gahapchao3 - 0 ngang123
gahapchao7 - 5 hatchback
gahapchao3 - 8 matrancaro
gahapchao1 - 3 tenshi
gahapchao1 - 1 thuytinhkhoc