playcaro20
  • Hạng ...
  • Ngọc 12,248
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 8.18%
  • Chỉ số xã hội 269
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
playcaro201 - 4 ampen
playcaro200 - 4 saosaysua
playcaro200 - 3 sujichan
playcaro200 - 5 eketao
playcaro2011 - 10 hades
playcaro200 - 1 baniphonere
playcaro201 - 9 binhphonui
playcaro200 - 3 happy123
playcaro201 - 11 quachdozz
playcaro202 - 4 trunghieu87
playcaro201 - 4 nhathaha
playcaro202 - 7 builan0209
playcaro200 - 5 nammien
playcaro202 - 3 khoailangnuong
playcaro202 - 5 cuopbiensoh2o
playcaro201 - 3 trienchill
playcaro200 - 5 mjetran
playcaro201 - 8 hoangthienxa
playcaro200 - 1 tinhlo
playcaro200 - 2 minhquan58
playcaro200 - 4 bongo
playcaro201 - 13 tuliphalan
playcaro200 - 4 dragon
playcaro200 - 8 mynno
playcaro201 - 0 nomad
playcaro200 - 4 nhipcautre21
playcaro200 - 1 tieuling
playcaro200 - 6 keosua
playcaro200 - 6 khanhlucky97
playcaro203 - 12 nguyentri10x
playcaro202 - 5 vangbacdaquy
playcaro200 - 2 trannhat
playcaro200 - 6 socnau
playcaro200 - 4 hoadongtien00
playcaro201 - 1 thaomoc
playcaro202 - 4 ozonevietnam
playcaro201 - 6 thuykien
playcaro200 - 3 lolovp
playcaro200 - 7 duyen10
playcaro201 - 11 nttthuy
playcaro203 - 7 cobebencuaso
playcaro201 - 7 hihi112
playcaro201 - 4 meokitty
playcaro201 - 6 tahuy
playcaro202 - 2 martinchannel
playcaro200 - 6 lemaipa
playcaro200 - 3 vichio
playcaro200 - 2 lovewinter
playcaro202 - 6 doubar
playcaro200 - 10 lejun
playcaro201 - 4 huemy
playcaro208 - 3 ngulampas1
playcaro202 - 0 daisymoctra
playcaro200 - 4 bingan
playcaro200 - 2 aconnongthon
playcaro202 - 5 paduc
playcaro201 - 3 serahwang
playcaro201 - 6 jang80
playcaro200 - 4 cayruong
playcaro201 - 3 lucky
playcaro201 - 0 dasdlakd
playcaro200 - 4 yukii
playcaro200 - 6 caonhocodon
playcaro200 - 7 phongyeu
playcaro201 - 1 alphax
playcaro202 - 11 aiamcaro
playcaro202 - 4 boomx
playcaro200 - 2 supersen
playcaro204 - 9 denhayden
playcaro203 - 7 toanluf
playcaro200 - 4 cry99
playcaro201 - 5 gaodo
playcaro201 - 6 ngannguyen
playcaro203 - 15 bibi0101
playcaro200 - 4 nhocyeusky
playcaro200 - 1 bemuoi
playcaro207 - 1 trungphata2
playcaro200 - 2 tuanlongtt
playcaro200 - 7 phameco
playcaro200 - 4 mavuong
playcaro200 - 4 chauky77
playcaro200 - 4 tranhang07
playcaro200 - 5 linda
playcaro200 - 15 chuotmom
playcaro201 - 7 binhnhi
playcaro201 - 5 changtraivotinh035
playcaro205 - 26 giodaingan
playcaro200 - 2 aquadogkr1
playcaro200 - 1 marionew
playcaro201 - 3 vitsenpaii
playcaro201 - 7 btran2912
playcaro201 - 5 trailangthang
playcaro201 - 0 namhr
playcaro200 - 1 abcabcabc
playcaro201 - 1 hoaanhdao2008
playcaro200 - 3 dorabase
playcaro200 - 5 vnhello
playcaro201 - 7 toxuanhoang
playcaro201 - 5 ov2nd
playcaro203 - 4 thuydung25